Til hovedinnhold
Viser 131–140 av 161 treff.
 • Togetherness in Play and Learning -Special Needs Education in Mainstream Settings

  30.08.2021 | Bok/hefte

  Helene Fulland: Small projects at a snail’s pace – small for whom? Inclusive learning activities Espen L. Wilberg, Maren-Johanne Nordby and Hedda Gjesti Tjäder: Inclusive learning activities Tonje Lovang and ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...og Helene Fulland: Små prosjekter i sneglefart – små for hvem? Inkluderende læringsaktiviteter Espen L. Wilberg, Maren-Johanne Nordby og Hedda Gjesti Tjäder: Inkluderende læringsaktiviteter Tonje Lovang ...
 • Internett med skjermleser

  02.09.2019 | Kapittel

  ...bytte tilbake til virtuelt modus / lesemarkør, kan du trykke Esc. Uansett modus kan du trykke Ctrl+l for å sette fokus på adresselinjen der du kan oppgi en nettadresse. Når en nettside er lastet, vil skjermleseren ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  ...og som dekker elevenes behov. Oppgaven kan besvares i for eksempel tankekart, Word-dokument, video e.l. Elevene kan for eksempel diktere teksten som skal inn i tankekartet.
 • Video transcription Isabelle Berget, Jorunn Ytrehorn Wiik

  18.04.2021 | Artikkel

  ...schedule. From the left on the work schedule, a tactile symbol for Braille, followed by the letters A, B, L, M, S, and I. Then a new tactile symbol for reading Braille, followed by the book we are going to read ...
 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  ...spørsmål i forbindelse med tolkning for å få et bilde av om vanskene er spesifikke eller av mer generell karakter. Kjenner foresatte seg igjen? Når du som barnehagelærer har vurdert at barnet faller inn ...
 • Lesevansker og dysleksi

  20.06.2016 | Artikkel

  ...kjennskap til norsk syntaks mangelfull kjennskap til grammatikk et lite ord- og/eller tegnforråd lav generell kunnskap Elevens språklige ferdigheter som er nevnt her er ikke et resultat av høretapet alene, ...
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  ...aktiviteter repeteres og er begrenset og stereotype. Asperger syndrom skiller seg fra barneautisme ved at generell språklig og kognitiv utvikling ikke er forsinket. Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse ...
 • Taktile kart

  07.10.2013

  ...ruteopplæringen for å få oversikt over ruten eller området. Det kan også være et mål i seg selv å utvikle generell kartforståelse. Se veileder om kompetansemål for elever med synshemming. Kjennetegn på gode kart ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  (Everyday Objects) Mat, klær, leketøy, husholdningsartikler osv. Annet bildemateriell Frimer, S. & Frølund, L. (2004). Hvad i alverbum? Taletreningsmateriell til afasirammede. Veiledningshefte og CD som inneholder ...