Til hovedinnhold
Viser 141–150 av 161 treff.
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  (følbarhet på halsen f.eks. sammenlign d/t, b/p) synlig/usynlig på munnen f.eks. sammenlign p og g, l og t eksplosjonslyd f.eks. kj (kjenn luftstrømmen) nasallyd f.eks. m, ng (kjenn vibrasjon i nesen) å ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...tekstvisning > Vis Leselistviser. Det er mulig å tilordne en hurtigtast til programmet, f.eks. Ctrl+Alt+l. Hvordan definere en hurtigtast? ...
 • Tips for screen reader users

  18.04.2021 | Artikkel

  ...reader virtual view is off, are as follows: pause/play = k backward 10 seconds = j forward 10 seconds = l  go to next/previous element = Tab / Shift+Tab When at the seek slider: jump forward/backward one minute ...
 • Tips for screen reader users

  15.04.2021 | Artikkel

  ...reader virtual view is off, are as follows: pause/play = k backward 10 seconds = j forward 10 seconds = l  go to next/previous element = Tab / Shift+Tab When at the seek slider: jump forward/backward one minute ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...atferdsbeskrivelsene rigiditet reguleringsvansker sosiale vansker sensoriske vansker vansker med overganger generell utrygghet og vegringsatferd hyperaktivitet eller passivitet forsinkelser knyttet til språk, motorikk ...
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  ...viser hvor mange språklyder ordet har, og bevisstgjør barnet i forhold til fonetisk oppmerksomhet.  C O L A I første omgang kan barnet kanskje bare fylle ut en av rutene, men ved senere anledning, når det kan ...
 • Visuelt verktøy, læremidler og materiell

  02.04.2018 | Artikkel

  ...lage egne illustrerte tekster sammensatte tekster som inkluderer tekst, film og tegnspråk - tegnsmed o.l. programmer med mer Tavlebruk Hvordan læreren bruker tavla kan være til stor hjelp for den hørselshemmede ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...leilighet, hvem gjør hva på skolen, hvordan snakke med andre om ting, hva kan jeg gjøre sammen med hvem o.l.
 • CoSpaces Edu

  09.05.2019 | App

  ...jobbe med. CoSpaces egner seg for å visualisere begreper som plassering, retning, størrelser, farger o.l. La eleven oppleve det i VR eller AR. Snakk sammen om det dere ser og hva som skjer. Se prosjekter andre ...
 • Video transcription Frances Mary d’Andrea

  18.04.2021 | Artikkel

  ...print readers, who are now requiring braille skills and that's available from brl2.com, that's B R L, numeral two, dot com. And I love those materials because they, first of all, they come on a flash drive ...