Til hovedinnhold
Viser 21–30 av 161 treff.
 • Når manglende tilgang til informasjon får konsekvenser

  23.10.2019 | Kapittel

  Barn med lese- og skrivevansker, språkvansker, generelle lærevansker og sansetap kan ha utfordringer med å få tilgang til informasjon, som hjelper dem med overnevnte ferdigheter, om informasjonen ikke ...
 • Vi sprenger grenser

  22.01.2019 | Bok/hefte

  Følgeevaluering av et pilotprosjekt "Vi sprenger grenser" er en satsning på undervisning av elever med generelle lærevansker, utviklingshemming eller sammensatte funksjonsvansker i regi av Statped. Satsningen ...
 • Ordjakt

  29.06.2022 | Kapittel

  Arbeidsmåter L (logopeden) sier første ord og k (klienten) (forhåpentligvis) neste = sammensatt ord. L tar siste del av det ”nyskapte” ordet, og det utløses et nytt ord hos k = nok et ”nyskapt” ord Eks.: L: bade ...
 • Tema: Brøk

  03.04.2020 | Kapittel

  Et undervisningsopplegg knyttet til brøk.   Først en generell introduksjon til temaet. Så er det litt visuelle oppgaver. Til slutt skal elevene jobbe med oppgavene som ble nevnt i videoen . Løs oppgavene ...
 • Dysleksi og skriving

  04.09.2017 | Artikkel

  ...forutsetter gode staveferdigheter og god skriftlig uttrykksevne. Samtidig stiller de krav til elevens generelle språkkompetanse. Hver ferdighet er delt i fem nivåer. Læreren vurderer elevene etter disse nivåene ...
 • Påmelding til kurs og personvern

  04.05.2018 | Kapittel

  som er integrert med Statpeds arkivsystem (ePhorte).  Basert på registrerte data kan vi ta ut generelle rapporter med nøkkelinformasjon om kurs og arrangementer, eksempelvis start- og sluttdato antall ...
 • Læringsmål

  13.06.2022 | Kapittel

  I den nasjonale læreplanens generelle del formuleres overordnede mål som har gyldighet for alle elever. «Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer ...
 • JAWS programvindu

  04.09.2019 | Kapittel

  ...valg i JAWS-menyen er Innstillinger, med grunnleggende som første undermeny. En dialogboks med Generelle innstillinger åpnes. Nedenfor gjennomgås innstillinger vi ofte endrer i denne dialogen. Noen av ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  ...modifikasjon og hvor likt tiltakene ble gitt, var i liten grad gjengitt. Studier som evaluerte generelle afasiintervensjoner hadde en tendens til å bruke RCT-design, mens mer spesifikke intervensjonsstudier ...
 • Dysleksi og lesing

  15.06.2016 | Artikkel

  ...forutsetter effektiv ordavkoding og god leseforståelse. Samtidig stiller de store krav til elevens generelle språkkompetanse. Hver ferdighet er delt i fem nivåer. Læreren vurderer elevene etter disse nivåene ...