Til hovedinnhold
Viser 31–40 av 161 treff.
 • Avbildende tegn – Vanlige håndformer som erstattere

  01.02.2023 | Kapittel

  ...for mye annet. Andre håndformer som er vanlige erstattere er blant andre B-hånd, V-hånd, 5-hånd og L-hånd.  Film ...
 • Referanser og forslag til videre lesning

  23.05.2017 | Kapittel

  Norsk Helseinformatikk: Matkresne småbarn. Brody, J. og Webber, L. (1994). Let's Eat: Feeding a Child with a Visual Impairment. Los Angeles, CA: Blind Childrens Center. 1994. (Print) 649.1511 BRO 1994 ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...språklige ferdigheter kan beskrives ved hjelp av en modell med en enhetlig, generell (latent) språkfaktor og denne generelle språkfaktoren viser en høy stabilitet over tid, på tvers av lavt- og høyt-fungerende ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  Gode råd for samtaler og stamming er ikke generelle, men kommer an på hvem som snakker sammen, og hva man snakker om. Artikkel med kvalitativ studie av turveksling og samkonstruksjon i samtaler der minst ...
 • Tilrettelegging og tiltak

  25.08.2017 | Kapittel

  ...endre atferden til barnet. Det vil vanligvis innebære en del prøving og feiling. Det finnes ingen generelle råd eller tiltak for hvordan endringen skal skje. Det er helt nødvendig å se på hvert barn for seg ...
 • Strakstilbod på LKG

  22.06.2016 | Artikkel

  Innhald i dagskurset Dagskurset er eit heildagskurs der foreldra får mykje informasjon om den generelle tverrfaglege oppfølginga i teamet, og ein individuell undersøking. Kurset held ein uformell tone ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...ofte tar feil av ord som ikke er det (et slott – flere slotter). Eleven støtter seg da til noen generelle regler som han har ervervet seg. Det viser seg at tegnspråkets rolle i gjenkjenning av skriftlige ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  ...mødre ble brukt i undersøkelsen. Barn med autistiske trekk, emosjonelle vansker, atferdsvansker, generelle lærevansker, oppmerksomhetsvansker og impulsiv atferd, motoriske vansker, språkvansker og og/eller ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  For å bli gode lesere må bimodalt tospråklige elever ha gode generelle kunnskaper om verden som de utnytter når de tenker og skal finne mening i det de leser.  Begrepsinnlæring må foregå hele tiden, man ...
 • Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...til 6 år. Screening er det første nivået i en utredningsprosess. Testen tar sikte på å besvare generelle spørsmål som: ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder, eller bør denne ...