Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 161 treff.
 • Hjelpemiddelteknologien som omtales

  03.09.2018 | Kapittel

  ...og hurtigtaster for de tre mest brukte skjermleserne: JAWS, SuperNova og NVDA. Se statped.no for generell informasjon om hva en skjermleser er: www.statped.no/syn/syn-og-teknologi/skjermleser. Forstørringsprogram ...
 • Rettigheter ved deltakelse på kurs

  03.11.2016

  ...foreldrenes deltakelse.» Viktige presiseringer For å få rett til opplæringspenger fra NAV må de generelle vilkårene om opptjeningstid og tap av arbeidsinntekt være oppfylt, jamfør folketrygdloven § 9-2 ...
 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  ...f.eks navn. Hvis slektninger skal bort, skriv ned hvem og hvor på en lapp. 3. Afasirammede har generelle vansker med å huske nye ting og formidle dette videre. (”Dette vet jeg,men kommer ikke på det.”) ...
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  ...undesøkelsen oppgir at de bruker denne testen. De kartleggingsverktøyene som brukes aller mest, er generelle afasitester/screeningtester og spesifikke språktester. Undersøkelsen viser videre at selv om kartleggingen ...
 • EYMSC – sjekkliste

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...kopiering og manuelle kontroll, manipulere sider i bøker, klipping, konstruksjonsmodellering.  Generelle ferdigheter i gruppe (5 aktiviteter): Sittestabilitet, bære objekter, bevege seg rundt uten å støte ...
 • Fusion

  10.09.2019 | Kapittel

  Ctrl+i/Ctrl+Shift+i Neste/forrige lenke: Ctrl+l/Ctrl+Shift+l Neste/forrige liste: Ctrl+s/Ctrl+Shift+s Neste/forrige tabell: Ctrl+t/Ctrl+Shift+t AppReader: Alt+r Bytte Listesøk: Alt+l Avslutt Fusion søker: Esc ...
 • Nyttige hurtigtaster i Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  ...visningsmodus Ctrl + Alt + M Aktivere Fullskjermsmodus Ctrl + Alt + F Aktivere Linsemodus Ctrl + Alt + L Aktivere Forankretmodus Ctrl + Alt + D Invertere fargene Ctrl + Alt + I   Oppgaver tekstboks ...
 • Formatere dokumenter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...strukturen i dokumentet. Du vil også kunne gi kommandoer til skjermleseren for å gå til overskrifter o.l. Overskrifter Slik setter du inn en overskrift i dokumentet: Stå på en tom linje og skriv overskriften ...
 • Litteratur

  19.03.2022 | Kapittel

  Freeman, S. og Dake, L., (2010), Lær meg språk, Spiss forlag   Håndbok – Informasjon og tips til lærere i grunnskolen – Om elever med Asperger syndrom   Asperger syndrom: Eksempelhefte Kunnskapsløftets ...
 • Bo Ege - Gielalasj guoradallam 1 julevsámegiellaj/lulesamisk

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...báhkuj majt mánná l javllam dan gåvå birra. Boahtte gåvvå ihtá sjærmmaj gå åvdep gatjálvis la vássteduvvam. Gåvå vuoseduvvi akta ájgen ja gatjádip gatjálvisáv: «Mij la dát?».   Álkke l máná vásstádusáv ...