Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 161 treff.
 • Old Man´s Journey

  22.09.2020 | App

  ...læringsutfordringer og sansetap, som blant annet:  Nedsatt hørsel  Lese- og skrivevansker  Språkvansker  Generelle lærevansker  Alternative betjeningsløsninger Å benytte seg av alternative betjeningsløsninger åpner ...
 • Samorost 3

  22.09.2020 | App

  ...læringsutfordringer og sansetap, som blant annet Nedsatt hørsel Lese- og skrivevansker Språkvansker Generelle lærevansker Alternative betjeningsløsninger Å benytte seg av alternative betjeningsløsninger åpner ...
 • Nyttige hurtigtaster i skjermleser

  09.02.2021 | Kapittel

  Caps Lock + Ctrl + K Lese forrige avsnitt Caps Lock + Ctrl + J Lese neste avsnitt Caps Lock + Ctrl + L Lese siden der markøren er plassert Caps Lock + Ctrl + I Leser forrige side Caps Lock + Ctrl + U Leser ...
 • Test i matematikk

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den må gjennomføres av vedkommende elevs lærer e.l., slik at testeren kan følge med i hvordan eleven løser oppgavene. Den er ikke relatert til læringsmål ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...og språkvalg for døve og hørselshemmede barn, men kobles i liten grad til didaktikk, generell opplæring og generelle opplæringsmetoder. De fleste publikasjoner omhandler døve elever eller elever med store ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...kartlegges i ulike sammenhenger:   En første kartlegging i form av språklig screening og/eller en generell afasitest. Samtaler med personen med afasi og gjerne en nærperson. Kartlegging av bestemte språklige ...
 • Kognitive funksjoner

  09.01.2017 | Artikkel

  ...kapteinen for våre kognitive ferdigheter – de styrer vår kompetanseutvikling, både tilegnelse av generell kunnskap og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Eksekutive funksjoner påvirker skoleferdigheter ...
 • Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 1

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...ha undervisning av en musikklærer som kan kontrollere at øvelsene blir riktig spilt og som kan gi generell opplæring i noter. © Statped ISSN 1503-271X ISBN 978-82-7740-683-1 Gunleik Bergrud Statped ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  Heftet gir ei generell metodisk framstilling av korleis du som pedagog eller forelder, kan leggje til rette for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn ...
 • Skolelydbøker på DAISY-spiller

  26.06.2017 | Video

  Denne videoen viser generell bruk av Statpeds skolelydbøker på en DAISY-spiller. Den fokuserer på grunnleggende funksjoner i en DAISY-spiller, samt hvordan man finner fram i skolelydbøkene. I videoen er ...