Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 161 treff.
 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  (kognitiv affektiv træning). Psykologisk Forlag A/S- et selskap under Dansk psykologisk forlag. Harris, P. L. (1989) Children and emotion. The development of psychological understanding. Oxford: Basil Blackwell ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...kartlegges i ulike sammenhenger:   En første kartlegging i form av språklig screening og/eller en generell afasitest. Samtaler med personen med afasi og gjerne en nærperson. Kartlegging av bestemte språklige ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  ...formålstjenlig at lærere får opplæring i hvordan tegnspråktolken brukes i undervisningen. Lærere bør også få generell opplæring og veiledning i å undervise hørselshemmede elever. Dersom PP-tjenesten ikke har hørselsfaglig ...
 • Comprehensive Aphasia Test (CAT)

  03.02.2022 | Kartleggingsmateriell

  Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder som arbeider med personer med afasi. CAT er en generell afasitest, som undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den kognitive nevropsykologiske ...
 • Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

  28.06.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...knyttet til stammingens start, utvikling og symptomer, samt spørsmål om tidligere behandling og generell informasjon. Informasjonen skal gis gjennom avkrysning i bokser og utdypende informasjon i linjefelt ...
 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

  Agendas. International Journal of Inclusive Education, 22(10), 1048-1061. Qvortrup, A. & Qvortrup, L. (2018). Inclusion: Dimensions of inclusion in education. International Journal of Inclusive Education ...
 • Hurtigtaster

  05.10.2021 | Kapittel

  Safari Kommando + T  Åpne ny fane  Kommando + W  Lukke åpen fane  Kommando + F  Søk på siden  Kommando + L  Aktiver adressefeltet  Kommando + Skift + R  Aktiver Leservisning    E-post Kommando + N  Ny e-post  ...
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...verre i telefonsamtaler. Audio- og videotapepresentasjon av stimuli. Det er viktig å huske at de generelle, her oppsummerte, faktorene ikke opptrer hos alle afatikere.Behandleren må avgjøre nytten av hver ...
 • VirtualSpeech

  01.09.2017 | App

  ...beskrivelser av rommet, hvordan eleven opplever å være der, tanker og refleksjoner om det å skulle si noe o.l. For noen kan det være nyttig å ta opp og høre sin egen stemme i etterkant, for andre kan det være for ...
 • Minecraft Edu i et inkluderende klasserom

  10.02.2020 | App

  ...befinner seg og navigere rundt etter koordinater. Slå av "agent" når dere ikke skal jobbe med koding.  Generelle innstillinger og funksjoner: Engasjerende leser med oversettelse til norsk. Vanskelighetsgrad kan ...