Til hovedinnhold
Viser 81–90 av 161 treff.
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  ...tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder Spillet vil kunne brukes for å jobbe med den generelle delen av læreplanen Siden det er vanskelig å se når det er natt i spillet bør elever med synshemminger ...
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...skjult ganespalte eller en ganedysfunksjon. Når denne typen uttaleproblematikk oppstår sammen med generelle språklydsvansker, kan det være utfordrende å skille det ene fra det andre. Kommunale og privatpraktiserende ...
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  Lytteforståelse er den forståelsen barnet eller eleven har av muntlig språk, og er blant annet basert på generelle språkferdigheter. I denne sammenhengen betegner «lytteforståelse» og «muntlig språkforståelse» eller ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  ...fremst ha betydning for tiltak og tilrettelegging: Er det ferdighetene i norsk som skal vurderes? Generelle språkferdigheter eller språkforstyrrelser hvor man gjerne også må vurdere ferdighetene i førstespråket ...
 • Referanser

  28.03.2017 | Kapittel

  ), Children’s peer talk: learning from each other (pp. 214–34). Cambridge University Press. Dixon, L. Q., Zhao, J., & Shin, J. (2012). What we know about second language acquisition: a synthesis from four ...
 • Opplesning med Engasjerende leser i Word

  09.02.2021 | Kapittel

  ...tastesnarvei for å åpne Engasjerende leser. Tastene skal trykkes etter hverandre, ikke samtidig: Alt + N + L + 2 Opplesning kan startes og pauses ved å bruke hurtigtast: Ctrl + Alt + Mellomrom Alternativt kan ...
 • Tállaálgadibme julevsámegiellaj/lulesamisk

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  Tállaálgadibme l dagádum guoradallamij 1. dásen, gávnnát oahppijt gudi dárbahi duodde hiebadimijt álgon matematihkka åhpadimen. Tállaálgadibme máhttá aj mánájgárden aneduvvat. Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii ...
 • Forord

  02.12.2016 | Kapittel

  ...publikum, og at det bidrar til å gjøre Statpeds arbeid kjent og brukt. God lesning! Desember 2016 Tone L. Mørk direktør ...
 • Hørselshemmede og hørende barn i barnehagen

  13.12.2016 | Artikkel

  ...voksne med ulike forutsetninger og behov kan tilrettelegges og gjennomføres.  Det er nødvendig med generell barnehagefaglig kompetanse, men også spesialistkompetanse i form av spesialpedagogisk kunnskap om ...
 • Google Analytics

  04.05.2018 | Kapittel

  ...samle og vurdere informasjon om hvordan du som besøker oss, bruker Statped.no. Verktøyet mottar generell statistikk, blant annet om: nettlesertype tidspunkt for besøk språk hvilken nettside du som nettbruker ...