Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 175 treff.
 • Opplesning med Engasjerende leser i Word

  09.02.2021 | Kapittel

  ...tastesnarvei for å åpne Engasjerende leser. Tastene skal trykkes etter hverandre, ikke samtidig: Alt + N + L + 2 Opplesning kan startes og pauses ved å bruke hurtigtast: Ctrl + Alt + Mellomrom Alternativt kan ...
 • Referanser

  28.03.2017 | Kapittel

  ), Children’s peer talk: learning from each other (pp. 214–34). Cambridge University Press. Dixon, L. Q., Zhao, J., & Shin, J. (2012). What we know about second language acquisition: a synthesis from four ...
 • Buojkuldakoahppam - Bagádus strukturieriduvvam buojkuldakoahppama birra mánájda ja oahppijda

  18.08.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...låhpaduvvam. Goalmát oasen tjuovvu kárttimsjiebmá ja bagádus dasi. Begrepslæring lulesamisk Vuohke l dagádum Blooma ja Lahey (1978) giellamodella vuodon. Vuoge milta galggá dajn gålmåjn åsijn barggat: ...
 • Tállaálgadibme julevsámegiellaj/lulesamisk

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  Tállaálgadibme l dagádum guoradallamij 1. dásen, gávnnát oahppijt gudi dárbahi duodde hiebadimijt álgon matematihkka åhpadimen. Tállaálgadibme máhttá aj mánájgárden aneduvvat. Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  (følbarhet på halsen f.eks. sammenlign d/t, b/p) synlig/usynlig på munnen f.eks. sammenlign p og g, l og t eksplosjonslyd f.eks. kj (kjenn luftstrømmen) nasallyd f.eks. m, ng (kjenn vibrasjon i nesen) å ...
 • Tips for screen reader users

  07.09.2023 | Artikkel

  ...reader virtual view is off, are as follows: pause/play = k backward 10 seconds = j forward 10 seconds = l  go to next/previous element = Tab / Shift+Tab When at the seek slider: jump forward/backward one minute ...
 • Et analytisk blikk på inkludering

  22.05.2019 | Bok/hefte

  ...også argumentere for at veiledning med fokus på de voksnes forståelse av inkludering, kan være av generell pedagogisk interesse.  Kartleggingslogg - verktøy  Det har vist seg å være krevende å observere ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  ...formålstjenlig at lærere får opplæring i hvordan tegnspråktolken brukes i undervisningen. Lærere bør også få generell opplæring og veiledning i å undervise hørselshemmede elever. Dersom PP-tjenesten ikke har hørselsfaglig ...
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  ...viser hvor mange språklyder ordet har, og bevisstgjør barnet i forhold til fonetisk oppmerksomhet.  C O L A I første omgang kan barnet kanskje bare fylle ut en av rutene, men ved senere anledning, når det kan ...
 • Visuelt verktøy, læremidler og materiell

  02.04.2018 | Artikkel

  ...lage egne illustrerte tekster sammensatte tekster som inkluderer tekst, film og tegnspråk - tegnsmed o.l. programmer med mer Tavlebruk Hvordan læreren bruker tavla kan være til stor hjelp for den hørselshemmede ...