Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 21 - 30 av 160 treff.

 • Ledsagerteknikker

  16.10.2013

  ...passasjen er passert, fører den synshemmede og ledsageren armene tilbake til utgangsposisjonen. Bytte side l noen situasjoner kan det være nødvendig at den synshemmede bytter side for å holde i ledsagerens motsatte ...
 • Vi sprenger grenser

  22.01.2019 | Bok/hefte

  Følgeevaluering av et pilotprosjekt "Vi sprenger grenser" er en satsning på undervisning av elever med generelle lærevansker, utviklingshemming eller sammensatte funksjonsvansker i regi av Statped. Satsningen ...
 • Når manglende tilgang til informasjon får konsekvenser

  23.10.2019 | Kapittel

  Barn med lese- og skrivevansker, språkvansker, generelle lærevansker og sansetap kan ha utfordringer med å få tilgang til informasjon, som hjelper dem med overnevnte ferdigheter, om informasjonen ikke ...
 • Ordjakt

  29.06.2022 | Kapittel

  Arbeidsmåter L (logopeden) sier første ord og k (klienten) (forhåpentligvis) neste = sammensatt ord. L tar siste del av det ”nyskapte” ordet, og det utløses et nytt ord hos k = nok et ”nyskapt” ord Eks.: L: bade ...
 • Om lesing og skriving

  28.05.2020 | Artikkel

  Lytteforståelse er den forståelsen barnet eller eleven har av muntlig språk, og er blant annet basert på generelle språkferdigheter. Både avkoding og språkforståelse nødvendig for å forstå skriftlig tekst. Leseren ...
 • Tema: Brøk

  03.04.2020 | Kapittel

  Et undervisningsopplegg knyttet til brøk.   Først en generell introduksjon til temaet. Så er det litt visuelle oppgaver. Til slutt skal elevene jobbe med oppgavene som ble nevnt i videoen . Løs oppgavene ...
 • Dysleksi og lesing

  15.06.2016 | Artikkel

  ...forutsetter effektiv ordavkoding og god leseforståelse. Samtidig stiller de store krav til elevens generelle språkkompetanse. Hver ferdighet er delt i fem nivåer. Læreren vurderer elevene etter disse nivåene ...
 • Veiledning til pedagoger om ervervet hjerneskade (EHS)

  16.12.2016 | Bok/hefte

  Hvordan fungerer hjernen vår og hva skjer med den når det oppstår en skade? Hva er forskjell på generelle lærevansker og lærevansker etter ervervet hjerneskade? Hvilke spesielle utfordringer møter vi når ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  ...modifikasjon og hvor likt tiltakene ble gitt, var i liten grad gjengitt. Studier som evaluerte generelle afasiintervensjoner hadde en tendens til å bruke RCT-design, mens mer spesifikke intervensjonsstudier ...
 • JAWS programvindu

  04.09.2019 | Kapittel

  ...valg i JAWS-menyen er Innstillinger, med grunnleggende som første undermeny. En dialogboks med Generelle innstillinger åpnes. Nedenfor gjennomgås innstillinger vi ofte endrer i denne dialogen. Noen av ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!