Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 31 - 40 av 160 treff.

 • Referanser og forslag til videre lesning

  23.05.2017 | Kapittel

  Norsk Helseinformatikk: Matkresne småbarn. Brody, J. og Webber, L. (1994). Let's Eat: Feeding a Child with a Visual Impairment. Los Angeles, CA: Blind Childrens Center. 1994. (Print) 649.1511 BRO 1994 ...
 • Påmelding til kurs og personvern

  04.05.2018 | Kapittel

  som er integrert med Statpeds arkivsystem (ePhorte).  Basert på registrerte data kan vi ta ut generelle rapporter med nøkkelinformasjon om kurs og arrangementer, eksempelvis start- og sluttdato antall ...
 • Læringsmål

  13.06.2022 | Kapittel

  I den nasjonale læreplanens generelle del formuleres overordnede mål som har gyldighet for alle elever. «Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer ...
 • Dysleksi og skriving

  04.09.2017 | Artikkel

  ...forutsetter gode staveferdigheter og god skriftlig uttrykksevne. Samtidig stiller de krav til elevens generelle språkkompetanse. Hver ferdighet er delt i fem nivåer. Læreren vurderer elevene etter disse nivåene ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...ofte tar feil av ord som ikke er det (et slott – flere slotter). Eleven støtter seg da til noen generelle regler som han har ervervet seg. Det viser seg at tegnspråkets rolle i gjenkjenning av skriftlige ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  ...mødre ble brukt i undersøkelsen. Barn med autistiske trekk, emosjonelle vansker, atferdsvansker, generelle lærevansker, oppmerksomhetsvansker og impulsiv atferd, motoriske vansker, språkvansker og og/eller ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  For å bli gode lesere må bimodalt tospråklige elever ha gode generelle kunnskaper om verden som de utnytter når de tenker og skal finne mening i det de leser.  Begrepsinnlæring må foregå hele tiden, man ...
 • Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...til 6 år. Screening er det første nivået i en utredningsprosess. Testen tar sikte på å besvare generelle spørsmål som: ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder, eller bør denne ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...språklige ferdigheter kan beskrives ved hjelp av en modell med en enhetlig, generell (latent) språkfaktor og denne generelle språkfaktoren viser en høy stabilitet over tid, på tvers av lavt- og høyt-fungerende ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  Gode råd for samtaler og stamming er ikke generelle, men kommer an på hvem som snakker sammen, og hva man snakker om. Artikkel med kvalitativ studie av turveksling og samkonstruksjon i samtaler der minst ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!