Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 41 - 50 av 160 treff.

 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  For å bli gode lesere må bimodalt tospråklige elever ha gode generelle kunnskaper om verden som de utnytter når de tenker og skal finne mening i det de leser.  Begrepsinnlæring må foregå hele tiden, man ...
 • Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...til 6 år. Screening er det første nivået i en utredningsprosess. Testen tar sikte på å besvare generelle spørsmål som: ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder, eller bør denne ...
 • Ordliste syn

  06.01.2012

  ...og Gunnar Høvding. Oftalmologi betyr læren om øyet og øyesykdommer. A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å   ...
 • Hjelpemiddelteknologien som omtales

  03.09.2018 | Kapittel

  ...og hurtigtaster for de tre mest brukte skjermleserne: JAWS, SuperNova og NVDA. Se statped.no for generell informasjon om hva en skjermleser er: www.statped.no/syn/syn-og-teknologi/skjermleser. Forstørringsprogram ...
 • Fusion

  10.09.2019 | Kapittel

  Ctrl+i/Ctrl+Shift+i Neste/forrige lenke: Ctrl+l/Ctrl+Shift+l Neste/forrige liste: Ctrl+s/Ctrl+Shift+s Neste/forrige tabell: Ctrl+t/Ctrl+Shift+t AppReader: Alt+r Bytte Listesøk: Alt+l Avslutt Fusion søker: Esc ...
 • Nyttige hurtigtaster i Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  ...visningsmodus Ctrl + Alt + M Aktivere Fullskjermsmodus Ctrl + Alt + F Aktivere Linsemodus Ctrl + Alt + L Aktivere Forankretmodus Ctrl + Alt + D Invertere fargene Ctrl + Alt + I   Oppgaver tekstboks ...
 • Formatere dokumenter

  03.09.2018 | Kapittel

  ...strukturen i dokumentet. Du vil også kunne gi kommandoer til skjermleseren for å gå til overskrifter o.l. Overskrifter Slik setter du inn en overskrift i dokumentet: Stå på en tom linje og skriv overskriften ...
 • Litteratur

  19.03.2022 | Kapittel

  Freeman, S. og Dake, L., (2010), Lær meg språk, Spiss forlag   Håndbok – Informasjon og tips til lærere i grunnskolen – Om elever med Asperger syndrom   Asperger syndrom: Eksempelhefte Kunnskapsløftets ...
 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  ...f.eks navn. Hvis slektninger skal bort, skriv ned hvem og hvor på en lapp. 3. Afasirammede har generelle vansker med å huske nye ting og formidle dette videre. (”Dette vet jeg,men kommer ikke på det.”) ...
 • Rettigheter ved deltakelse på kurs

  03.11.2016

  ...foreldrenes deltakelse.» Viktige presiseringer For å få rett til opplæringspenger fra NAV må de generelle vilkårene om opptjeningstid og tap av arbeidsinntekt være oppfylt, jamfør folketrygdloven § 9-2 ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!