Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 61 - 70 av 160 treff.

 • Test i matematikk

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den må gjennomføres av vedkommende elevs lærer e.l., slik at testeren kan følge med i hvordan eleven løser oppgavene. Den er ikke relatert til læringsmål ...
 • Inkludering av samiske barn med særskilte behov

  31.10.2017 | Artikkel

  ...med og sammen med jevnaldrende. En tilsvarende negativ holdning kan også være knyttet til elevers generelle rett til samisk opplæring, men også til hvorvidt barn med særskilte behov skal ha samisk opplæring ...
 • Afasi og kommunikasjon

  14.04.2020 | Artikkel

  ...utfordrande. Sjølv om kommunikasjonsvanskane varierer frå person til person er det likevel fleire generelle tilpassingar i samtale som kan vere nyttige. Denne teksten handlar om korleis samtale kan gjerast ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  Fokuset i behandlingen vektla å øke personens oppmerksomhet og bevissthet knyttet til muskelbruk og generelle muskelspenninger i taleapparat og kropp. Med utgangspunkt i hver enkelt deltaker ble energibruk ...
 • OrCam MyEye

  24.09.2019 | Artikkel

  Språkinnstillinger Gestinnstillinger Ansiktsinnstillinger Produktinnstillinger Tilkoblingsinnstillinger Generelle innstillinger Dette følger med: OrCam er liten i fysisk størrelse og har en fysisk knapp på baksiden ...
 • Opplæring av tospråklige barn

  09.08.2018 | Artikkel

  ...har fungert svært dårlig i andre. Trolig avhenger dette mye av førstespråkets status og barnets generelle språknivå og kunnskaper. Elever som har et svakt utviklet andrespråk vil ofte ikke ha et fullt utbytte ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...kartlegges i ulike sammenhenger:   En første kartlegging i form av språklig screening og/eller en generell afasitest. Samtaler med personen med afasi og gjerne en nærperson. Kartlegging av bestemte språklige ...
 • Hurtigtaster Windows skjermleser

  09.02.2021 | Kapittel

  J  Lese avsnittet markøren er plassert i  Caps Lock + Ctrl + K Lese neste avsnitt Caps Lock + Ctrl + L Lese siden der markøren er plassert Caps Lock + Ctrl + I Lese forrige side Caps Lock + Ctrl + U Lese ...
 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  (kognitiv affektiv træning). Psykologisk Forlag A/S- et selskap under Dansk psykologisk forlag. Harris, P. L. (1989) Children and emotion. The development of psychological understanding. Oxford: Basil Blackwell ...
 • Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

  28.06.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...knyttet til stammingens start, utvikling og symptomer, samt spørsmål om tidligere behandling og generell informasjon. Informasjonen skal gis gjennom avkrysning i bokser og utdypende informasjon i linjefelt ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!