Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 175 treff.
 • Et analytisk blikk på inkludering

  22.05.2019 | Bok/hefte

  ...også argumentere for at veiledning med fokus på de voksnes forståelse av inkludering, kan være av generell pedagogisk interesse.  Kartleggingslogg - verktøy  Det har vist seg å være krevende å observere ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  ...formålstjenlig at lærere får opplæring i hvordan tegnspråktolken brukes i undervisningen. Lærere bør også få generell opplæring og veiledning i å undervise hørselshemmede elever. Dersom PP-tjenesten ikke har hørselsfaglig ...
 • Mine sirkler – Brukerveiledning

  06.06.2016

  ...ensartet struktur. Hver arena er dermed beskrevet ved hjelp av en definisjon av arenaen, og noen generelle regler som gjelder på den.       Det er viktig å gjennomgå arenabeskrivelsene med brukeren av «Mine ...
 • Referanser

  02.08.2023 | Kapittel

  (1), 32-61. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1662 Bedore, L. M., Peña, E. D., Summers, C. L., Boerger, K., Resendiz, M., Greene, K., Bohman, T. M., & Gilliam, R. B. (2012). The ...
 • JAWS

  10.09.2019 | Kapittel

  Alt+Crtl+Page down Bytt stemmeprofil (språk): Ctrl+Ins+s Bytt språk for gjeldende talesyntese: Ctrl+Win+l Lese tekst Tegn: Num5 Ord: Ins+Num5 Tegn m/markør: Num6 Ord m/markør: Ins+Num6 Linje: Pil opp/ned Les ...
 • Tastaturtrening og touchmetoden

  05.10.2021 | Kapittel

  ...inkluderende helklasseaktivitet.   I en opplæring i touchmetoden starter du med grunntastene; a s d f j k l ø. For å bli god er det viktig å bruke riktig fingerposisjon, der pekefingrene ligger på j og f. Hvis ...
 • Litteraturliste

  02.02.2023 | Kapittel

  Journal of the American Translation and Interpreting Studies Association. Haualand, H., Nilsson, A-L., & Raanes, E. (2018). Tolking - språkarbeid og  profesjonsutøvelse. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag ...
 • Barnehage- og skolealder

  06.10.2023 | Kapittel

  ...deltek lite i leik og sosialt samspel med andre barn Skolealder vanskar med å oppfatte korleis øvingar o.l. blir demonstrert vanskar med å ta imot ein ball vanskar med å sjå kven som er på lag vanskar med å ...
 • Tilrettelegging i svømming

  17.08.2023 | Kapittel

  ...svømmehallen. Ta runden både langs kanten av bassenget og i vannet og vis hvor trapp, stupebrett, dypet o.l. befinner seg. Akustikken i garderoben og svømmehallen er ofte dårlig. Stå derfor nært eleven når du ...
 • 20 gatjálvisá giellatjehpudagáj birra julevsábmáj/lulesamisk

  03.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...hiehpá, de ruossista 5. Jus javllamus la muhtem mudduj riekta, ruossista lågov 1 ja 5 gaskan. Sámedigge l juollodimijn doarjjum ja dahkam vejulattjan prosjevtav tjadádit. Buvtadiddje: Sáme sierrapedagogalasj ...