Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 11 - 20 av 155 treff.

 • Tema: Håndformfortelling

  20.04.2020 | Kapittel

  Håndformfortelling med L-hånd + oppgaver Håndformfortelling med V-hånd + oppgaver Håndfornfortelling med haikehånd + oppgaver ...
 • Hvem har behov for lese- og skrivestøtte

  05.11.2020 | Kapittel

  ...gjelde for personer med nedsatt syn nedsatt hørsel konsentrasjonsvansker språkvansker afasi dysleksi generelle lærevansker motoriske vansker Les mer ...
 • Wolfram syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...vil i 15-16-årsalderen utvikle en omfattende hørselsnedsettelse, som er en følge av sykdommens generelle innvirkning på nervesystemet.
 • Personvernombud

  04.05.2018 | Kapittel

  Det kan være spørsmål om rettigheter, som innsyn i egne personopplysninger behandlet av Statped. Generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Statped ...
 • Lese- og skrivevansker

  08.06.2016 | Artikkel

  ...er ulike årsaker til at personer kan streve med lesing og skriving. Mangelfull opplæring, svake generelle evner, språkvansker eller konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker er eksempler på forhold som kan ...
 • Forekomst

  01.03.2018 | Kapittel

  Derimot estimerte Hind m.fl. (2011) forekomsten av APD blant barn og unge voksne til 0,5–1% av den generelle befolkning. Hos eldre er forekomsten høyere. Det foreligger foreløpig ingen statistikk fra Norge ...
 • Tilgjengelighet for barn med bevegelseshemning og multifunksjonshemming

  01.10.2020 | Artikkel

  ...flere rullestoler til bruk ute og inne, personløfter, stå-stativ og gang-hjelpemidler som Walker o.l. Disse krever også lademuligheter. Det er viktig å huske at hjelpemidlene «vokser med» barnet og blir ...
 • Følelsessamtaler i skolesammenheng

  04.05.2015 | Kapittel

  Skoleeier har ansvar for at alle elever får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Gjennom det generelle prinsippet om tilpasset opplæring kan skoleeier iverksette tiltak som eksempelvis oppstart av samtaletimer ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...system som også kan brukes i leseopplæringen senere. L //// //// Finn to ord med samme innlyd (Bilder kommer senere.) //// //// L Finn tre ord som ender med ”L” (Bilder kommer senere.) Når man lager spill, er ...
 • X

  01.12.2011

  ...avleiring i øyelokkshuden. Kan forekomme ved forstyrrelse i lipoidstoffskiftet, men også uten påviselig generell sykdom. Xerophthalmia, tørre øyne.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!