Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 31 - 40 av 155 treff.

 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  ...modifikasjon og hvor likt tiltakene ble gitt, var i liten grad gjengitt. Studier som evaluerte generelle afasiintervensjoner hadde en tendens til å bruke RCT-design, mens mer spesifikke intervensjonsstudier ...
 • Dysleksi og lesing

  15.06.2016 | Artikkel

  ...forutsetter effektiv ordavkoding og god leseforståelse. Samtidig stiller de store krav til elevens generelle språkkompetanse. Hver ferdighet er delt i fem nivåer. Læreren vurderer elevene etter disse nivåene ...
 • Veiledning til pedagoger om ervervet hjerneskade (EHS)

  16.12.2016 | Bok/hefte

  Hvordan fungerer hjernen vår og hva skjer med den når det oppstår en skade? Hva er forskjell på generelle lærevansker og lærevansker etter ervervet hjerneskade? Hvilke spesielle utfordringer møter vi når ...
 • Referanser og forslag til videre lesning

  23.05.2017 | Kapittel

  Norsk Helseinformatikk: Matkresne småbarn. Brody, J. og Webber, L. (1994). Let's Eat: Feeding a Child with a Visual Impairment. Los Angeles, CA: Blind Childrens Center. 1994. (Print) 649.1511 BRO 1994 ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...språklige ferdigheter kan beskrives ved hjelp av en modell med en enhetlig, generell (latent) språkfaktor og denne generelle språkfaktoren viser en høy stabilitet over tid, på tvers av lavt- og høyt-fungerende ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  Gode råd for samtaler og stamming er ikke generelle, men kommer an på hvem som snakker sammen, og hva man snakker om. Artikkel med kvalitativ studie av turveksling og samkonstruksjon i samtaler der minst ...
 • Strakstilbod på LKG

  22.06.2016 | Artikkel

  Innhald i dagskurset Dagskurset er eit heildagskurs der foreldra får mykje informasjon om den generelle tverrfaglege oppfølginga i teamet, og ein individuell undersøking. Kurset held ein uformell tone ...
 • Tilrettelegging og tiltak

  25.08.2017 | Kapittel

  ...endre atferden til barnet. Det vil vanligvis innebære en del prøving og feiling. Det finnes ingen generelle råd eller tiltak for hvordan endringen skal skje. Det er helt nødvendig å se på hvert barn for seg ...
 • Ordliste syn

  06.01.2012

  ...og Gunnar Høvding. Oftalmologi betyr læren om øyet og øyesykdommer. A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å   ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...ofte tar feil av ord som ikke er det (et slott – flere slotter). Eleven støtter seg da til noen generelle regler som han har ervervet seg. Det viser seg at tegnspråkets rolle i gjenkjenning av skriftlige ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!