Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 61 - 70 av 155 treff.

 • Nyttige hurtigtaster i skjermleser

  09.02.2021 | Kapittel

  Caps Lock + Ctrl + K Lese forrige avsnitt Caps Lock + Ctrl + J Lese neste avsnitt Caps Lock + Ctrl + L Lese siden der markøren er plassert Caps Lock + Ctrl + I Leser forrige side Caps Lock + Ctrl + U Leser ...
 • Test i matematikk

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den må gjennomføres av vedkommende elevs lærer e.l., slik at testeren kan følge med i hvordan eleven løser oppgavene. Den er ikke relatert til læringsmål ...
 • Hurtigtaster Windows skjermleser

  09.02.2021 | Kapittel

  J  Lese avsnittet markøren er plassert i  Caps Lock + Ctrl + K Lese neste avsnitt Caps Lock + Ctrl + L Lese siden der markøren er plassert Caps Lock + Ctrl + I Lese forrige side Caps Lock + Ctrl + U Lese ...
 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  (kognitiv affektiv træning). Psykologisk Forlag A/S- et selskap under Dansk psykologisk forlag. Harris, P. L. (1989) Children and emotion. The development of psychological understanding. Oxford: Basil Blackwell ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...kartlegges i ulike sammenhenger:   En første kartlegging i form av språklig screening og/eller en generell afasitest. Samtaler med personen med afasi og gjerne en nærperson. Kartlegging av bestemte språklige ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...og språkvalg for døve og hørselshemmede barn, men kobles i liten grad til didaktikk, generell opplæring og generelle opplæringsmetoder. De fleste publikasjoner omhandler døve elever eller elever med store ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  ...formålstjenlig at lærere får opplæring i hvordan tegnspråktolken brukes i undervisningen. Lærere bør også få generell opplæring og veiledning i å undervise hørselshemmede elever. Dersom PP-tjenesten ikke har hørselsfaglig ...
 • Comprehensive Aphasia Test (CAT)

  03.02.2022 | Kartleggingsmateriell

  Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder som arbeider med personer med afasi. CAT er en generell afasitest, som undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den kognitive nevropsykologiske ...
 • Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

  28.06.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...knyttet til stammingens start, utvikling og symptomer, samt spørsmål om tidligere behandling og generell informasjon. Informasjonen skal gis gjennom avkrysning i bokser og utdypende informasjon i linjefelt ...
 • Kognitive funksjoner

  09.01.2017 | Artikkel

  ...kapteinen for våre kognitive ferdigheter – de styrer vår kompetanseutvikling, både tilegnelse av generell kunnskap og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Eksekutive funksjoner påvirker skoleferdigheter ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!