Til hovedinnhold
Viser 1131–1140 av 2249 treff.
 • Elever operert for hjernesvulst

  31.05.2016 | Artikkel

  Utfordringer i skolehverdagen - En erfaringsdokumentasjon om hvordan det har gått med elever som har hatt hjernesvulstoperasjon(er), men som ikke hatt tilleggsbehandling. Materialet er basert på tolv elever ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...logoped skal PPT likevel være innsøkende instans. Taleflytteamet tilbyr utredning av stamming, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har ...
 • Kombinerte sansetap hos voksne

  21.09.2023 | Artikkel

  ...og i fritiden. Grad av hjelpebehov vil variere fra person til person, og vil også være betinget av om sansetapene er medfødt eller ervervet.
 • Utredning av lese- og skrivevansker

  04.08.2023 | Artikkel

  Vansker med å lese og skrive kan bli oppdaget på ulike alderstrinn og av ulike personer. Ved mistanke om lese- og skrivevansker må eleven utredes av en fagperson med særskilt kompetanse innen lesing, skriving ...
 • 9. desember

  09.12.2022 | Artikkel

  ...med inkludering i barnehagen Ti faktorer for å lykkes med inkludering på skolen Ressurser fra Statped om multifunksjonshemming ...
 • – Våg å prøve noe nytt

  07.03.2023 | Artikkel

  Jeg fikk vite om læreplassen via skolen. Der fikk vi fikk besøk av det som er min faglige leder nå. Hun fortalte oss litt om stillingen, om Statped og avdelingen. Vi fikk også vite en del om arbeidsmiljøet ...
 • Diktering

  03.12.2020 | Kapittel

  Det er viktig at elevene får tid til å øve på diktering fordi det kan være vanskelig å formulere tankene sine i hodet. Å veksle mellom å skrive med fingrene og diktere, kan være en fin og variert arbeidsmåte ...
 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...inkludering hos mennesker med fysiske funksjonsnedsettelse», er det enda en lang vei å gå før vi kan snakke om reell integrering og likeverdige vilkår. Alle har rett på tilpasset opplæring i klassen, men rapporten ...
 • Lydbokprosjektet

  16.05.2017 | Bok/hefte

  ...produsert av kommersielle produsenter i markedet. Det var et stort behov for erfaringsbasert kunnskap om de ulike digitale bokproduktene i markedet, spesielt når det gjaldt disse produktenes egnethet for ...
 • Notater

  04.08.2017 | App

  ...iPhone. Det gjelder også for andre nettbrett og smarttelefoner. I appen lager du notater som kan sorteres i mapper. Du kan legge inn bilder og video som visualiserer, konkretiserer og støtter opp om innholdet ...