Til hovedinnhold
Viser 1151–1160 av 2239 treff.
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  PAS- læremiddel for utvikling av bevissthet om språklyder for barn med språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.  Mange barn med språkvansker ...
 • Fysisk tilrettelegging

  07.09.2022 | Kapittel

  ...enklere å være selvstendig? Orden, system, ikke for mange gjenstander, merking av nødvendige ting og strukturert møblering, er nøkkelpunkter. Tips til fysisk tilrettelegging Orden og system  For seende gir ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...bevisstgjørende for meg å se. Jeg sier og gjør tegnet VONDT og DATT, men hun hører ikke godt nok til å oppfatte ordet «datt», kanskje hører hun «da». Det å bli bevisst på å gjøre tegn i synsfeltet vil si at den voksne ...
 • Utforsk håndterer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...bildene, men utvid med for eksempel yrker eller ordbilder med verb.   Gjør tegnet for «hammer». Utforsk hvordan man kan bruke avbildende tegn til å danne ytringer om ulike måter å bruke hammeren på. Hardt, svakt ...
 • Sanseintegrasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...hjernen vår mottar fra sanser som syn, hørsel, smak, lukt, berøring og bevegelse. Med andre ordomhandler sanseintegrasjon samspillet mellom sensoriske og motoriske prosesser. Når vår sanseintegrasjon ...
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  ...og kunnskapsutvikling? Hva sier informasjon fra dialog rundt spørreskjemaet "20 spørsmål om språkferdigheter" om styrker og vansker på henholdsvis førstespråk og norsk? Hvis atferd eller faglig fremgang ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  ...ungdommen er basert på Skåbers samtaler med ungdom, og de berører temaer som forelskelse, sorg, drømmer om fremtiden, identitet, lykke og kaos. Boken har blitt godt mottatt av ungdommer. Mange finner noe gjenkjennbart ...
 • Blir alt tolket?

  07.06.2023 | Kapittel

  Blir alt tolket Jentene i filmen Barn om tolking sier at tolken skal tolke alt. Tolken skal fange opp alt som sies på begge språk. Både det som blir sagt og slik det blir sagt. Det å komme frem til felles ...
 • Báhkodádjadus julevsábmáj/lulesamisk

  19.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...vædtsak galggá liehket viehkkenævvon maŋemus jahkáj mánájgárden ja vuostasj jahkáj skåvlån. Begrepsforståelse Lulesamisk Váj máná galggi dádjadit væráldav iehtjasij birra de dárbahi bágojt ja moallánagájt ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...helhetlig bilde av elevens styrker og utfordringer.    For å kunne tilrettelegge må skolen vite noe om elevens: sterke sider interesser utfordringer læringsmiljøet relasjoner Kartlegging er dermed helt ...