Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1331 - 1340 av 2103 treff.

 • Lydbøker og digitale lærebøker

  05.10.2021 | Kapittel

  ...med spørsmål og svar om Lydhør.  Statped produserer skolelydbøker for elever med synshemming og samarbeider med NLB. Skolelydbøker kan derfor også lastes ned i Lydhør. Her kan du få mer informasjon om skolelydbøker ...
 • Matematikkvansker - forståelse, utredning og tiltak

  10.03.2021 | Bok/hefte

  ...knytte teori om matematikkvansker til lokale eleveksempler. Slik håper vi å bidra til at kunnskapen lettere blir en del av skolers og PP-tjenestens arbeidshverdag. Mål for prosjektet: Økt kunnskap om ulike former ...
 • Hva kan Statped bidra med?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...og lite forutsigbart læringsmiljø, være en av flere årsaker. Hvis personalet har kunnskap om barnets vansker og om hvordan de kan tilrettelegge for å møte barnets behov, kan dette bidra til å forebygge psykisk ...
 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  Universitetet i Oslo. Renlund, C. (2010). Doktoren kunne ikke reparere meg. En bok om sykdom og funksjonsnedsettelser og om hvordan vi kan hjelpe. Skauge forlag. 160 s. Rustemeier, U. (2013). Hvordan fremme ...
 • Fysisk miljø

  23.05.2018 | Kapittel

  For å skille mellom soving natt og dag kan det være lurt å sove i sengen om natten og i vogn om dagen. Fysiske holdepunkt gir barnet forutsigbarhet. La de samme tingene skje på det samme fysiske stedet ...
 • Registrer skolen

  14.06.2018 | Tjeneste

  Sjekk om skolen alt er registrert Klikk her og skriv inn navnet på skolen.  Skolen er alt registrert hvis den står oppført i trefflisten.  Hvis skolen er registret, gå til Logg inn når skolen er registrert ...
 • Barnets stemme: Ressurser til arbeid med selvbestemmelse

  19.12.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...stemme og fremme sine synspunkter – og som en tilnærming til faglig læring –  kan vi se til arbeidene om selvbestemmelse eller «self-determination» som er det engelske fagbegrepet. Materiell Kartleggingsverktøy ...
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  Det kan også være på grunn av endringer i hjernen som følge av skaden, men det er mye vi ikke vet om dette. Flere faktorer kan virke inn på livskvalitet, for eksempel: grad av og type afasi at man deltar ...
 • Teamarbeid, tverrfaglighet og foreldresamarbeid

  15.06.2022 | Kapittel

  ...nødvendig. Her kan foreldre og fagpersoner møtes for å utveksle informasjon. De kan også samarbeide om å utvikle gode tiltak med mål og beskrive tjenestebehov både på kort og lang sikt. Ansvarsgruppe og ...
 • God start

  26.04.2017 | Tjeneste

  Andre nære familiemedlemmer kan også delta.  Mål Kurset skal gi foreldrene grunnleggende kunnskap om nedsatt hørsel og konsekvenser av hørselstap hvordan stimulere til utvikling av lytteferdigheter og ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!