Til hovedinnhold
Viser 1581–1590 av 2249 treff.
 • Rytmen 3–10 – Drama og rytmikk

  12.09.2016 | Nettressurs

  ...kulturforståelse. Til bruk for læreren laget vi Lærerens bok (pdf), som gir råd om bruk av materiellet på hvert enkelt trinn, og som også gir tips om ulike øvelser i faget.  Se på YouTube: Rytmen 3. klasse Rytmen 4.
 • Ansvar

  10.11.2021 | Kapittel

  Under Tolkens oppgaver kan du lære mer om hvordan tolker løser sin oppgave når de tolker i situasjoner med barn. I modulen Voksne sitt ansvar kan du lære mer om hva du du kan gjøre for å være en god støttespiller ...
 • Behov for tilrettelegging

  24.03.2017 | Kapittel

  ...behov kan kommunen be om bistand fra Statped. Statped er en statlig spesialpedagogisk etat som blant annet tilbyr veiledning, utredning og kurs. Det er PP-tjenesten som søker om tjenester fra Statped.
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn hørsel

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ​Forskning om hvordan hørselshemmede barn og unge med store og små hørselstap har det på skolen og i barnehagen, tegner et bilde av at de jevnt over strever mer i skolen enn elever uten hørselshemninger ...
 • Arbeidsalliansens betydning for et godt samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  (som søker hjelp) og fagperson, 2) konsensus omkring mål og ønsker for oppfølgingen, og 3) enighet om oppgaver og tiltak for å nå målene. En trygg og tillitsfull relasjon der fagpersonen oppfattes som ...
 • Øv på avlesing, plassering i tegnrommet

  06.03.2023 | Kapittel

  Snakk med elevene om hva plassering i tegnrommet betyr. Kanskje passer dette også med tema preposisjoner i norskfaget?  Lærer beskriver et bilde og elevene skal tegne det læreren sier. Etterpå vises fasit: ...
 • ADHD

  07.02.2023 | Kapittel

  ...oppmerksomhet. Ved mistanke om ADHD hos personer med utviklingshemming må spesialisthelsetjenesten kontaktes.   Pedagogisk tilrettelegging ved ADHD kan for eksempel handle om:   Tilrettelegge dagen med ...
 • Syns og hørselsnedsettelser

  07.02.2023 | Kapittel

  ...eller dyp utviklingshemming kan bearbeiding av syn og hørselsinntrykk være problematisk, vi snakker da om henholdsvis CVI (hjernesynshemming) eller APD (auditive prosesseringsvansker).   Utredning av syn og ...
 • Dagsplan og tidsstøtte

  04.05.2020 | Video

  Webinar om dagsplan og tidsstøtte for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet for pedagoger og foreldre med barn i barnehage og skole. Temaet for webinaret handler om en spesialpedagogisk bruk av ...
 • Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

  24.08.2021 | Artikkel

  ...nivåer, om blant annet organisatoriske, juridiske, kulturelle og økonomiske utfordringer. Det er grunnen til at prosjektet gjennomføres i bredt samarbeid på tvers av tjenester og sektorer. Om prosjektet ...