Til hovedinnhold
Viser 1661–1670 av 2239 treff.
 • Deltidsopplæring (1.−10. trinn) norsk tegnspråk

  31.08.2023 | Kapittel

  ...ansvarsfordeling fastsettes i en årlig, individuell samarbeidsavtale med elevens bostedsskole. Søknad om deltidsopplæring sendes til Statped innen 1. mars (med oppstart påfølgende skoleår). Søknader som kommer ...
 • micro:bit undervisningsopplegg

  25.05.2022 | Kapittel

  ...skal få lest opp med talesyntesen, må være av typen tekst. Så du må bruke funksjonen str for å gjøre om variabelen antall fra tall til tekst. Det siste du skal gjøre er å vise variabelen antall på LED-matrisen ...
 • Kombinasjonen av flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  04.08.2023 | Kapittel

  Noen ganger kan det være utfordrende å vurdere om eventuelle vansker kan ha sammenheng med lite erfaring med opplæringsspråket (norsk/samisk), eller om det foreligger spesielle vansker. Forskning tyder ...
 • Opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemning (Se mitt språk)

  31.08.2023 | Kapittel

  ...deres nettverk. De skal få innsikt i døves kultur og historie, kunnskap om tospråklighet norsk/norsk tegnspråk og informasjon om rettigheter gjennom folketrygden og opplæringsloven. Gjennom møte med fagpersoner ...
 • Innledning

  07.06.2023 | Kapittel

  Voksne som møter barn via tolk, bør ha kunnskap om tolking generelt og tolking og barn spesielt. Denne temasiden handler i hovedsak om tolking til og fra norsk og norsk tegnspråk. Men ressursen kan også ...
 • E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  20.06.2019 | Nettressurs

  E-læringsressurs om å utvikle og støtte opp om kommunikasjon hos mennesker med forsinket eller manglende talespråk. Du vil få kunnskap om hvordan språk og kommunikasjon kan utvikles når du må kompensere ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  Kunnskap blant personalet i barnehagene om visuell tilrettelegging og kommunikasjon er viktig og nødvendig for å skape et inkluderende læringsmiljø. Studien til Ann-Elise Kristoffersen viser at det er ...
 • Statpedundersøkelsen 2022 - kvalitativ del

  27.02.2023 | Publikasjon

  Statped i omstilling – En kartlegging av behov i PPT. Rapport (ppt) Statped har behov for kunnskap om PPT og kommunenes behov knyttet til kompetanseløftet. Hensikten er å gi oss et kunnskapsgrunnlag om hvilke ...
 • Kvalitetssikre et arbeid som inneholder visuelle virkemidler

  04.09.2019 | Kapittel

  ...slike virkemidler nå de kommuniserer med andre. Fra leselisten kan det være vanskelig å kontrollere om dokumentet har riktig formatering. Det kan derfor være nyttig å bruke talen ved gjennomlesing. Quick ...
 • Pokémon Go

  07.04.2017 | App

  ...være gode utgangspunkt for å bruke spillet i undervisningssammenheng: Spillet inneholder informasjon om måleenheter knyttet til hvert monster Bruk av kart og GPS Fysisk aktivitet Bli kjent i nærområdet Bruk ...