Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1761 - 1770 av 2103 treff.

 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...forberedelsene. Film gir god visuell støtte og du kan legge til muntlig forklaring. Med video kan eleven: få omvisning på aktuelle steder se personer den skal møte se filmen for å repetere informasjon ved behov Du kan ...
 • Mobilitetsruter

  03.10.2013

  ...skille fra andre objekter. Kjennemerkene må være så tett plassert at den synshemmede får nok informasjon om hvor han er i ruten. Hvis forflytningen er krevende er det ekstra viktig at avstanden er kort, som ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  ...hjelpemidler det siste året i barnehagen. Noen ganger kan det være utfordrende. Her får du tips og råd om hvordan du kan tilrettelegge på best mulig måte.  Vi ser nærmere på bruk av fast teleslynge bærbart ...
 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  ...av autisme, noe som gjør dem svært ulike. Kjennetegn Personale i barnehage og skole må ha kunnskap om vanskene for å kunne gi gode betingelser for utvikling og læring. Noen kjennetegn ved barna er: uvanlige ...
 • Øvingsprogram (dysartri)

  29.06.2022 | Kapittel

  ...det er ei normalt pen sittestilling. Snu hovudet vekselsvis mot høgre og venstre.Gjer det også som om ein seier nei. Legg haka mot brystet og bøy deretter hovudet bakover. Sei det likefort som når du skal ...
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  ...erfaring med kompetanseutvikling i nettverk bestående av flere kommuner. Styrking av lokal kompetanse om matematikkvansker Regjeringen har med Meld. St. 6 lagt føringer for et kompetanseløft på det spesialpedagogiske ...
 • Grafiske framstillinger

  15.06.2016 | Artikkel

  ...stolpediagrammer Speiling om en rett linje Bruke materialet over, men prikkearkene har en loddrett eller vannrett speilingslinje, ikke akser og tall. Speilingslinje (doc) Speile en mangekant om et punkt Bruke prikkeark ...
 • Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide 5.-10. ceahki ohppiide - norsk omtale

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...get. Det er viktig at den som kartlegger har god kompetanse om hvordan barn og unge lærer i matematikk, og læreren må også ha kunnskaper om hva som kjennetegner elever med lærevansker i matematikk. En ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  For personer med nedsatt hørsel handler det om å minimere bakgrunnsstøy, tilrettelegge for tekniske hjelpemidler og ha god visuell informasjon som skilting og lysvarsling. Dårlig akustikk er en belastning ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  Andre overganger kan være å gå ut døra hjemme og komme til barnehagen eller skolen. Vi snakker også om mindre overganger, som skifte fra en læringsaktivitet til en annen, eller fra friminutt til time. Skolehverdagen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!