Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2011 - 2020 av 2103 treff.

 • Funksjonelt organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  Ofte vil en ØNH-lege anbefale å fjerne polyppen kirurgisk, men noen ganger vil legen avvente for å se om tilstanden bedrer seg etter en periode med oppfølging hos logoped. Det er viktig at logopeden hjelper ...
 • Speak to Go

  16.04.2018 | Nettressurs

  ...gjengivelser av det en ser. Legg til rette for forutsigbarhet ved å besøke steder i forkant, samtale om hvordan det ser ut og hva som skal skje når en drar dit. Speak to Go kan brukes i nettleser på PC, ...
 • Trinn 3 Ett barn som er blind, to barn som ser og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...trinnet er krevende og passer best når barna er tre til fire år og har erfaring med de foregående trinn.  Om det blinde barnet er en gutt og to jenter blir med i lekegruppa, vil trolig de to jentene leke sammen ...
 • Synsfelt

  04.12.2012

  Skader og sykdommer i synssansen kan føre til at hele eller deler av synsfeltet faller bort. Vi snakker om innskrenket synsfelt hvis yttergrensene av synsfeltet snevres inn skotomer hvis det oppstår områder ...
 • Programmering i barnehagen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...kan være en engasjerende måte å bruke digitale verktøy på i barnehagen.    I rammeplanens kapittel om digital praksis blir det pekt på at digitale verktøy er en naturlig del av et rikt og allsidig læringsmiljø ...
 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  Norge er medfødte, men synsvansker blir ikke alltid oppdaget ved rutineundersøkelser.  For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere det i dagligdagse situasjoner. Følg med på både ...
 • ABC med punktskrift – leseopplegg i punktskrift for begynnere

  10.11.2016 | Bok/hefte

  ...bokstavinnlæringen dersom dette virker hensiktsmessig. Vurder i så fall elevens leseutvikling og spør gjerne Statped om råd. ABC med punktskrift er primært laget for elever på 1. og 2. trinn, men elever på andre klassetrinn ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...til ulike vansker og diagnoser. Litteratur om sosial fungering kan ofte være knyttet opp mot bestemte diagnoser. Slik litteratur kan være nyttig å lese, selv om metodene skal brukes i forbindelse med en ...
 • Rørmetoden

  28.06.2022 | Kapittel

  Avspent kropp er viktig – finn støtte for armene, senk skuldrene. Det må vurderes i hvert tilfelle om det er behov for avspenningsøvelser før man begynner rør-treningen. Sett røret ned i flaska og stikk ...
 • P

  01.12.2011

  ...øyelokk. Positivt skotom, synsfeltutfall som gir en merkbar skyggefornemmelse. Presbyopia, tap av akkomodasjonsevnen på grunn av alder. Primær skjelevinkel, skjelevinkelen når man fikserer med det ikke skjelende ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!