Til hovedinnhold
Viser 2091–2100 av 2238 treff.
 • Øv på bruk av bøyer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...teksten, og finne de ulike bøyene som blir brukt: Hvor blir bøyene brukt og hvilke bøyer er det snakk om? Hvis det er flere elever, kan de gjerne jobbe sammen.
 • Kjennemerker og ledelinjer

  11.08.2023 | Kapittel

  ...fargekontrast til den øvrige bakgrunnen, for eksempel gulvet i en hotellvestibyle. Ledelinjene gir informasjon om retning og avstand fram til neste kjennemerke. Forflytningene i en rute skjer langs ledelinjene. En ...
 • Lysforhold, kontraster og forstørring

  17.08.2023 | Kapittel

  ...ha behov for mer støtte på grunn av skiftende lysforhold. Det er viktig å ha god dialog med eleven om hvilke lysforhold som fungerer best. Kontraster Bruk vester med gode kontraster ved leker og lagspill ...
 • Funksjonelle skriveferdigheter

  05.10.2023 | Kapittel

  ...leselist. Eleven må også lære å bruke hurtigtaster for å kunne bruke datamaskinen selvstendig. For mer om dette, se tekniske hjelpemidler. 
 • Planlegging

  17.08.2023 | Kapittel

  ...for å evaluere og justere tilretteleggingstiltak. I tillegg gir det eleven oversikt og forutsigbarhet om hva som skal skje i neste time og på lengre sikt. Dette er viktige elementer for å skape trygghet og ...
 • Elevens forutsetninger

  28.09.2023 | Kapittel

  ...viktig at læreren kjenner til elevens forutsetninger, og at eleven får en mulighet til å uttale seg om dette. Elever med synsnedsettelser er ofte mindre fysisk aktive og har færre bevegelseserfaringer enn ...
 • Ledsaging

  17.08.2023 | Kapittel

  ...instruktør og taktiker. I mange tilfeller er eleven avhengig av ledsager for å mestre og oppnå målene om initiativ og innsats. Det er et mål at eleven utfører aktivitetene mest mulig selvstendig eller sammen ...
 • Down syndrom (Trisomi 21)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...tilstander som involverer øynene.  Dette kan innebære strabisme (skjeling), brytningsfeil, akkomodasjonssvakhet og trange tårekanaler. Man antar at 1-3 % av barn med Down syndrom, har medfødt grå stær og ...
 • Lytteforhold

  06.05.2021 | Kapittel

  ...si navnet først. Vent med å snakke til du har barnets/elevens oppmerksomhet og er nær det. Snakk én om gangen. Visualiser innholdet i det du sier ved bruk av mimikk, kroppsspråk og naturlige tegn. Bruk ...
 • Hvorfor iPad til personer med nedsatt syn?

  05.10.2021 | Kapittel

  ...tilpasningene. I menyen på venstre side kan du finne direkte til den funksjonen du ønsker å vite mer om. Der det er røde piler/trekanter, finnes det flere overskrifter. Disse får du tilgang til ved å trykke ...