Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 311 - 320 av 2100 treff.

 • Tema: Dyr

  01.04.2020 | Kapittel

  Tegn for dyr og andre begreper til tema. Video med oppgaver. 
 • Aktuelle metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...hjelpe barnet som har vansker med å forstå andres tanker, intensjoner og følelser som eleven ikke har vært klar over. Statped har laget en læringsressurs om tegneseriesamtaler, se våre nettsider.   Sosiale ...
 • Organisere skolearbeidet med Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  ...energien som brukes for å holde orden i papirmøllen eller harddisken går utover kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall ...
 • Husebys tegnepakke

  11.11.2015 | Konkret materiell

  ...tegnemateriell for barn og unge med synsnedsettelse og et veiledningshefte. Tegnepakken er laget med tanke på å fremme forståelsen for todimensjonal form. Pakken inneholder forskjellige tegneplater og tegneredskaper ...
 • Sammen er vi best

  08.01.2016 | Bok/hefte

  Sosiale læringsprosesser med tanke på inkludering på individ-, klasse- og skolenivå. En kasusstudie med et spesielt fokus på en elev med diagnosen AD/HD. Målet for prosjektet har vært å utvikle elevenes ...
 • Bruk av narrativer

  28.06.2022 | Kapittel

  ...fortelle om seg selv og sine opplevelser. En måte å hjelpe den afasirammede til å fortelle sin historie og sette ord på sine tanker og følelser, er å forsøke å skrive ned hans/hennes budskap i enkle ord og setninger ...
 • Alfabetprøve for afasirammede

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Alfabetprøven er en relativt enkel prøve som er utarbeidet med tanke på kartlegging av alfabetkunnskap hos personer med afasi. "Alfabetprøven” Mange afasirammede har en svikt i alfabetkunnskapen som følge ...
 • Overganger

  23.08.2017 | Kapittel

  ...informasjon om en person med multifunksjonshemning. Det er viktig at informasjon og dokumentasjon om interesser følger overganger. Det sikrer nye personer raskt tilgjengelig og presis kunnskap om hvordan de ...
 • Hørselshemmede elevers visuelle læringsstrategier

  02.04.2018 | Artikkel

  ...elevers visuelle læringsstrategier.  Husker ord som ordbilder, eller stavelser, eller ”smaker” på ordene. Bokstaverer ord med håndalfabetet. Visualiserer ord eller gjenkaller bilder mentalt. Overtar ansvar ...
 • "Gøy på nett" - et digitalt læremiddel om nettvett og digital dømmekraft for barn med nevroutviklingsforstyrrelser - (Opptak)

  07.06.2022

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!