Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 321 - 330 av 2103 treff.

 • Sammen er vi best

  08.01.2016 | Bok/hefte

  Sosiale læringsprosesser med tanke på inkludering på individ-, klasse- og skolenivå. En kasusstudie med et spesielt fokus på en elev med diagnosen AD/HD. Målet for prosjektet har vært å utvikle elevenes ...
 • Aktuelle metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...hjelpe barnet som har vansker med å forstå andres tanker, intensjoner og følelser som eleven ikke har vært klar over. Statped har laget en læringsressurs om tegneseriesamtaler, se våre nettsider.   Sosiale ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  5. februar 2014 fikk Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport om samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Det tverrfaglige utvalget som står bak ...
 • Tema: Dyr

  01.04.2020 | Kapittel

  Tegn for dyr og andre begreper til tema. Video med oppgaver. 
 • Alfabetprøve for afasirammede

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Alfabetprøven er en relativt enkel prøve som er utarbeidet med tanke på kartlegging av alfabetkunnskap hos personer med afasi. "Alfabetprøven” Mange afasirammede har en svikt i alfabetkunnskapen som følge ...
 • Overganger

  23.08.2017 | Kapittel

  ...informasjon om en person med multifunksjonshemning. Det er viktig at informasjon og dokumentasjon om interesser følger overganger. Det sikrer nye personer raskt tilgjengelig og presis kunnskap om hvordan de ...
 • Prowise Presenter

  16.09.2019 | App

  ...planleggingsverktøy for lærere. Her kan du se en instruksjonsfilm om Prowise Presenter.  ProwisePresenter - instruksjonsfilm I appen finner du verktøyene: Tankekart Ordsky Konkurranser Spill Quiz I flere av aktivitetene ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...afasiundervisningen. Hensikten med å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  17.06.2020 | Artikkel

  ...leseferdigheter på de områdene som byr på utfordringer. For å få til det er det nødvendig å innhente kunnskap om hva hver enkelt elev sliter med og organisere adekvate tiltak. Noe kan ivaretas og styrkes gjennom ...
 • Sammenfatningsskjema

  22.08.2017 | Kapittel

  ...ut kartleggingsskjemaer, kan ha registrert de samme interessene, men beskrevet dem med litt ulike ord. Da lager du som sammenfatter, en felles beskrivelse som favner dette. Det vil også gjerne være en ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!