Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 371 - 380 av 2103 treff.

 • My PlayHome

  09.05.2016 | App

  PlayHome er et interaktivt dukkehus med ulike rom som gir god visuell støtte i blant annet begreps- og ordinnlæringen og i arbeid med sosiale ferdigheter.  Appen My PlayHome inneholder flere rom og figurer ...
 • Hva er programmering?

  01.03.2021 | Kapittel

  Begrepsavklaring Begrepene koding og programmering brukes om hverandre i skolen. Det har derfor oppstått forvirring og uenighet om begrepene. En forklaring på ulik begrepsbruk er at det engelske ordet ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  ...når det gjelder generelle språkferdigheter, er det store individuelle forskjeller. Dette har også betydning for leseutviklingen. Det er blant annet funnet klare sammenhenger mellom barns ordforråd før skolestart ...
 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  ...dilemmaer i denne prosessen. Hun var opptatt av å mestre, derfor hadde det stor betydning for henne om hun hadde fulgt reglene og klart avtalen – det var ikke alltid like opplagt lenger. Det var mange ganger ...
 • Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede

  21.08.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...med multifunksjonshemming. Veilederen begrunner hvorfor det er viktig å kartlegge interesser med tanke på mål og innhold i barnehage- og/eller skoletilbud. Kartleggingsmateriellet kan bidra til at mange ...
 • Multifunksjonshemmede og interesser

  21.08.2017 | Kapittel

  Det du er interessert i, handler om hva du liker av sanselige opplevelser, aktiviteter og temaer. Det handler om de positive følelsesmessige tilknytningene du har til hendelser, aktiviteter, objekter eller ...
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...språklige kunnskaper og språklig bevissthet. Dialog med foreldre og søsken gir mange muligheter, også om de i liten grad behersker norsk eller har lite skolegang. Eksempler på oppgaver og aktiviteter som ...
 • Lytte, lære, snakke

  13.04.2021 | Bok/hefte

  ...lytting for små barn i de første leveårene.  Lytte, Lære, Snakke er utviklet som et hjelpemiddel med tanke på barn under 12 måneder med nedsatt hørsel og som følger et auditivt habiliteringsprogram. Veiledningsheftet ...
 • Barn som pårørende ved afasi – ideer til aktiviteter

  18.08.2022 | Kapittel

  Knoph ved Bredtvet kompetansesenter har laget et hefte med ideer til aktiviteter nettopp med tanke på å lære barn om afasi. Heftet heter ”Barn som pårørende ved afasi – ideer til aktiviteter”. Det er ExtraStiftelsen ...
 • Uttrykk

  08.06.2016 | Artikkel

  ...avlutte samhandling.  Fokusord Oi Takk Vær så snill Gratulerer Se Ha det! Unnskyld Hjelp Kult Huskelapp (PDF) Materiell Bøker: Utropsord (PDF) Oppgaver Læreren modellerer bruk av fokusord på talemaskinen mens ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!