Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 2235 treff.
 • Fra ord til orden, en oppsummering

  28.01.2022 | Kapittel

 • Om matematikkvansker

  04.08.2023 | Artikkel

  ...lette utfordringer til store og komplekse vansker. Matematikkvansker bør derfor forstås som et paraplybegrep som rommer mange ulike utfordringer og diagnoser.
 • Om Statped

  23.06.2016 | Seksjon

 • Tusen ting å tenke på ‒ begrepsutvikling

  13.01.2016 | Bok/hefte

  Lærerveiledningen gir tips og råd om tilpasninger ved siden av faglige refleksjoner. Eksempler på tema fra boka er eventyr, årstidene, farger, former, førmatematiske begreper og om kroppen. Det er totalt 39 tema ...
 • Begrepslæring når elevene er tospråklige

  07.02.2023

 • Arbeid med ord

  30.05.2023 | Kapittel

  I arbeid med ord er fokuset først og fremst på å systematisk lære de ferdighetene som trenges for å lese enkeltord. Gjennom å arbeide med lyder og avkoding i arbeidet med ord, styrkes fonologisk lesing ...
 • Ord og utrykk

  24.06.2022 | Kapittel

  ...finn norske ord eller uttrykk.pdf Last ned homofone ord.pdf Last ned hva betyr disse uttrykkene?.pdf Last ned hva menes med disse uttrykkenen?.pdf Last ned hva hører sammen?.pdf Last ned ord og uttrykk ...
 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

 • Om tidleg innsats

  16.11.2017 | Artikkel

  Tidleg innsats handlar om å gi hjelp så tidleg som mogleg i livet til eit menneske, anten vanskane oppstår i førskulealder eller seinare i livet. Tidleg innsats er svært viktig. Med tidleg innsats kan ...
 • Om tilrettelagte skolelydbøker

  20.02.2018 | Artikkel

  ...bokens tekstinnhold er mulig å lese på skjerm. Dette omfatter brødtekst, oppgaver, bildetekster, ordforklaringer mm. Teksten er synkronisert med innlest lyd på avsnittsnivå. Det innebærer at ett og ett avsnitt ...