Til hovedinnhold
Viser 501–510 av 2239 treff.
 • Snarvei til: Kodeverktøy - tilgjengelighet for elever med synshemning

  25.04.2019 | Veileder

  ...og skjermforstørring.  I denne veilederen vurderer vi tilgjengeligheten til ulike kodeverktøy med tanke på hvordan de vil fungere for synshemmede og hvordan de vil fungere sammen med hjelpemiddelteknologi ...
 • Tilgjengelighet for barn med bevegelseshemning og multifunksjonshemming

  01.10.2020 | Artikkel

  ...kunst & håndverksrom, musikkrom etc. Viktig med transportsoner for tilgjengelighet med rullestol med tanke på møblering. Det blir ofte undervurdert at alle hjelpemidler vokser med barna – så det som er tilstrekkelig ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...eller synsvansker hvor briller ikke kan kompensere for vanskene. De kan ha synsvansker som handler om hvordan hjernen bearbeider og tolker synsinntrykket. Dette kaller vi cerebrale synsvansker (CVI). Barn ...
 • Digitale læringsressurser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...som svarer feil, og gir mulighet til å lære av feilene. Dette kan gjøre det tryggere å dele sin tankegang og framgangsmåte med klassen. Elevproduserte ressurser Læreplanverket beskriver tydelig hvordan ...
 • – Bygg på det som fungerer

  09.11.2023 | Artikkel

  ...må alltid ta utgangspunkt i og bygge på det som allerede fungerer. Skaff deg mest mulig informasjon om hvordan barnet/eleven best kommuniserer i dag, sier rådgiver Svein Lillestølen.  Her gir han flere ...
 • Organisering og lagring av skolearbeidet

  22.10.2019 | Kapittel

  ...når pulten flyter av bøker, PC og blyanter? Er det mulig å organisere og samle skolearbeidet, få orden på kaoset og få lært noe? Her viser vi eksempler på apper som kan organisere skolearbeidet sammen ...
 • Paint 3D

  04.05.2018 | App

  ...du lage presentasjonsfilmer som visualiserer og forklarer faglig innhold. Det kan for eksempel være om solsystemet, matematiske figurer eller modeller av celler. Tegneprogrammet kan brukes i alle fag hvor ...
 • Formidling og visualisering av fagstoff

  06.11.2019 | Artikkel

  Mange VR-ressurser gir utvidede didaktiske rammer i undervisningen. Dette gjelder for eksempel muligheten for visualisering av fagstoff og reise på virtuelle ekspedisjoner.  Mange reiser på turer for å ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  ...synsnedsettelser mangler ofte nødvendige holdepunkter for raskt å kunne skaffe seg informasjon om omgivelsene. Særlig gjelder dette de med sammensatte vansker. Oppmerksomheten er ofte rettet mot detaljer og bit ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...motta informasjon gjennom synet, enn hørselen. Digitale tekster er ikke begrenset til bokstaver og ord, men en kan ta i bruk et vidt spekter av virkemidler beregnet for øyet eller øret eller begge deler ...