Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 531 - 540 av 2103 treff.

 • 58 literacy tips

  25.02.2021 | Bok/hefte

  Hefte om literacy, til inspirasjon for å utforske, leke og lære mer om bokstaver, lyder, ord, lesing og skriving.  Dette heftet handler om literacy, og skal være en inspirasjon og idesamling for deg som ...
 • Kartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...viktig å undersøke om sansevarhet er forklaringen. Det er viktig at dette tas hensyn til, og at det tilrettelegges så godt det lar seg gjøre med tanke på disse vanskene. Snakk med barnet om hva som er vanskelig ...
 • Utredning av lese- og skrivevansker

  02.06.2020 | Artikkel

  ...relevant utdannelse og erfaring. En forutsetning er at fagpersonen som utreder har inngående kunnskap om typisk og avvikende språk-, lese- og skriveutvikling, dysleksi og andre forhold som kan påvirke utviklingen ...
 • Leseutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  ...komme på rett spor igjen. De fire nederste trinnene i modellen handler om avkodingsferdighet, mens de to øverste trinnene handler om leseforståelse. Å avkode og å forstå er likevel parallelle prosesser som ...
 • Tema: Kaffepause

  01.04.2020 | Kapittel

  Se video om kaffepause ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...du får av å være en toåring alene i nattemørket gir muligheter for refleksjon, samtale og diskusjon om oppvekst, omsorg, roller, foreldreansvar og tilknytning. Tematikken gjør at spillet egner seg godt ...
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  ...aktiviseres elevens forkunnskap om temaet i teksten. Da er det mulig å kontrollere at eleven kan de nødvendige begrepene. Da utvides kunnskap ved presentasjon av nye begreper og nytt vokabular som er viktig ...
 • Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...personer med komplekse og omfattende synsvansker, for personer med kombinerte sansetap og ved spørsmål om døvblindhet. Statped foretar oppfølgende tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger for personer som er ...
 • Kommunikasjonspass

  13.06.2022 | Kapittel

  ...vanskelig å tolke. Ofte vil andre variere i sin oppfatning av hva vedkommende uttrykker. Laget rundt personen må derfor samarbeide om å finne ut hvordan ulike kroppslige uttrykk arter seg, og hva de kan ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...barnehagen. Studien er forankret i et sosiokulturelt rammeverk og bygger på en grunnleggende antakelse om at deltakelse i sosiale fellesskap er av fundamental betydning for barns læring og utvikling. Det er ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!