Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 541 - 550 av 2098 treff.

 • Digital learning in mathematics for students with severe visual impairment: A systematic review

  22.10.2019 | Artikkel

  ...materialer som er utformet for å støtte utviklingen av begrepsforståelse i matematikk. Målet med studien var å oppsummere aktuell evidensbasert kunnskap om e-læring i matematikk blant elever med alvorlig synshemming ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...kartlegging ved afasi:  Finne ut hvilke språklige funksjoner som er rammet, og i hvilken grad Få informasjon om hva personen klarer bra og hva som er vanskelig i språk og kommunikasjon Utarbeide tilpassede tiltak ...
 • Utredning av lese- og skrivevansker

  02.06.2020 | Artikkel

  ...relevant utdannelse og erfaring. En forutsetning er at fagpersonen som utreder har inngående kunnskap om typisk og avvikende språk-, lese- og skriveutvikling, dysleksi og andre forhold som kan påvirke utviklingen ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...barnehagen. Studien er forankret i et sosiokulturelt rammeverk og bygger på en grunnleggende antakelse om at deltakelse i sosiale fellesskap er av fundamental betydning for barns læring og utvikling. Det er ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  Materiell om hvordan kartlegging av hørselshemmede barns tospråklige utvikling er mulig, og hvorfor det er et viktig arbeid.  Det kan også brukes til å kartlegge kommunikasjons- og leseferdigheter hos ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...benevnes gjerne kontrastiv undervisning. Kontrastiv undervisning baserer seg på å bruke elevens kunnskap om et av sine språk for å belyse og videreutvikle også det andre språket. I kontrastiv undervisning sammenlignes ...
 • Samtale

  29.10.2021 | Kapittel

  ...tenker over det. Det er noe vi har tilegnet oss gjennom livets utallige samtaler. Foruten replikker av ord/tegn, bruker vi også tonefall, tempo, pauser, blikk og ansiktsuttrykk når vi uttrykker oss. Men det ...
 • En gullgruve

  08.06.2018 | Kapittel

  ...forteller elevene at de er heldige som får muligheten til å lære to språk. Ressursene er utformet med tanke på det visuelle. Barn som er visuelt orientert, finner mye støtte i denne typen læringsressurser og ...
 • CETI - spørreskjema for nærpersoner

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...sammenlikne funn fra spørreskjemaet med andre testresultater vil være fruktbart i klinisk arbeid, med tanke på å kartlegge, analysere eller å dokumentere fremgang hos den enkelte personen med afasi.
 • ELTHO taktil

  27.04.2015 | Konkret materiell

  ...aktivitetsspill med stor fleksibilitet og mange muligheter for individuell tilpasning. Spillet er laget med tanke på å fremme meningsfylt aktivitet, sosial samhandling og kommunikasjonsferdigheter. Fokus er på aktivitet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!