Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 551 - 560 av 2103 treff.

 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  Trinnet stiller krav til at pedagogen har gode kunnskaper om lek. Hun må like å leke og holde orden, ha struktur og fleksibilitet i hvordan leken organiseres.  Pedagogens utfordring er å gå inn i leken ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  Materiell om hvordan kartlegging av hørselshemmede barns tospråklige utvikling er mulig, og hvorfor det er et viktig arbeid.  Det kan også brukes til å kartlegge kommunikasjons- og leseferdigheter hos ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...benevnes gjerne kontrastiv undervisning. Kontrastiv undervisning baserer seg på å bruke elevens kunnskap om et av sine språk for å belyse og videreutvikle også det andre språket. I kontrastiv undervisning sammenlignes ...
 • Geometri for blinde

  15.06.2016 | Artikkel

  ...ikke minnet om geometriske former gjennom ting de ser rundt seg. Derfor er det viktig at de får erfaringer med konkreter for å forstå begrepene. Dt er også viktig å knytte geometriske begrep til dagliglivet ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)  vi er usikre på om forstår grafiske symbol vi er usikre på om forstår verbalspråk PECS kan også vere ei eigna kommunikasjonsform for barn med ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...trenger også en bred kunnskapsbase og begreper om verden for å forstå det hun leser kjennskap til, tilgang til og erfaring med barnelitteratur slik at hun utvider ordforrådet sitt og forstår hvordan tekst bygges ...
 • Digital learning in mathematics for students with severe visual impairment: A systematic review

  22.10.2019 | Artikkel

  ...materialer som er utformet for å støtte utviklingen av begrepsforståelse i matematikk. Målet med studien var å oppsummere aktuell evidensbasert kunnskap om e-læring i matematikk blant elever med alvorlig synshemming ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  02.06.2020 | Artikkel

  Skal man ta stilling til om en elev har dysleksi, må eleven ha hatt leseopplæring i en viss tid. Man må kunne fastslå at utviklingen er vesentlig svakere enn forventet, til tross for adekvat opplæring ...
 • CETI - spørreskjema for nærpersoner

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...sammenlikne funn fra spørreskjemaet med andre testresultater vil være fruktbart i klinisk arbeid, med tanke på å kartlegge, analysere eller å dokumentere fremgang hos den enkelte personen med afasi.
 • ELTHO taktil

  27.04.2015 | Konkret materiell

  ...aktivitetsspill med stor fleksibilitet og mange muligheter for individuell tilpasning. Spillet er laget med tanke på å fremme meningsfylt aktivitet, sosial samhandling og kommunikasjonsferdigheter. Fokus er på aktivitet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!