Til hovedinnhold
Viser 51–60 av 2239 treff.
 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

 • Om tilrettelagte skolelydbøker

  20.02.2018 | Artikkel

  ...bokens tekstinnhold er mulig å lese på skjerm. Dette omfatter brødtekst, oppgaver, bildetekster, ordforklaringer mm. Teksten er synkronisert med innlest lyd på avsnittsnivå. Det innebærer at ett og ett avsnitt ...
 • Mer om tiltak

  28.06.2016 | Artikkel

  ...være nødvendig å øve på hver enkelt situasjon. Aktiviteter og mestring Det kan være hensiktsmessig om du som er barnehagelærer, observerer hva som er populære aktiviteter i barnegruppen, og hva som er ...
 • Podkast om aktuell spesialpedagogikk

  19.06.2019 | Tema

 • Alt om meg

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Øke antall ord eleven kan bruke meningsfylt. Fokusord Elevens navn Favorittmat Farger Tall Dyr Favorittbok Favorittuttrykk Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Alt om meg (PDF) Kartong for å lage postkort ...
 • Grunnlag for arbeidet med kroppslige begreper

  23.08.2022

 • Spill som utgangspunkt for språk- og begrepstrening

  07.09.2022 | Kapittel

  Spill kan være en arena for trening på begrepsforståelse og ekspressive språkferdigheter. For elever med ulike utfordringer knyttet til språk, kan det å snakke om det vi ser og opplever i spillet være en ...
 • Visuell fysisk orden og oversikt

  23.08.2023 | Kapittel

  ...nedsatt syn og hørsel bruker mye tid og krefter på å skaffe seg oversikt og orientere seg. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Har eleven oversikt over hvor ting er vil det bli mer selvstendig, og ...
 • Trinn 5 Et gjenkjennelig ord

  30.05.2023 | Kapittel

  Bokstaver i rekke gruppert i «ord" (dvs. med mellomrom mellom minst to grupper bokstaver) men uten forståelige ord. Eksempel med tastatur: iLCR6a iLKVKC CPRSB WRKe BRKe Personer på dette nivået er fortsatt ...
 • Det er ord bak bokstavene

  10.03.2017 | Bok/hefte

  Dette er en håndbok for barn og unge om dysleksi. Boken gir tips og veiledning til dem som selv har dysleksi, og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige.