Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 641 - 650 av 2100 treff.

 • Begynne i barnehage og skole

  21.06.2022 | Seksjon

  ...overganger kan være sårbare for barn med særskilte opplæringsbehov. Derfor må de planlegges. Det gjelder både skolestart, overgang til ny barnehage/skole eller overgang til ungdomstrinn, videregående eller ...
 • BRA & talepraksi

  28.06.2022 | Kapittel

  I programmet BRA velger en ut type / antall ord som det er relevant å arbeide med. Datamaskinen blir et "nøytralt medium". Det å (forsøke å) gjenta ordet mange ganger blir dermed ikke like ”unaturlig”/tungt ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...screeningsverktøy som kan brukes i barnehage eller før jul i første klasse for å sjekke om barn har kjennskap til grunnbegrepene for tallforståelse. Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii. Lågå Tállaálgadibme ...
 • Struktur, forutsigbarhet og oversikt

  30.01.2018 | Kapittel

  ...forutsigbar, avgjør om barn med autisme trives og utvikler seg i barnehagen. Dette gjelder uavhengig av hvordan de fungerer kognitivt. De fleste opplever at det er krevende å få beskjed om å skifte aktivitet ...
 • Opplæring i bruk av digitale læringsressurser og hjelpemiddelteknologi for blinde og sterkt svaksynte (Snarvei)

  04.09.2018 | Veileder

  ...som beskrives i Utdanningsdirektoratets Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler: Les om veilederen. Se kapitlet om bruk av tekniske hjelpemidler. Disse to veilederne ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  De yngste barna uttrykker seg tidligere med tegn enn med muntlige ord. Grip sjansen, TegnTips hjelper dere i gang. Tegnspråklige barnehager og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende barns talespråklige ...
 • Norsk tegnspråk - en grunnbok

  12.05.2020 | Bok/hefte

  ...lettest mulig, presenterer forfatteren et allment språkvitenskapelig begrepsapparat. Boken er skrevet for alle som ønsker kunnskap om norsk tegnspråk, for eksempel tegnspråkstudenter, tegnspråklærere, foreldre ...
 • Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

  11.11.2015 | Veileder

  ...forhold til teori og praksis, og hvilken målsetting vi har for arbeidet. Vi skriver litt om livskvalitet og om hva begrepene samspill og kommunikasjon innebærer i denne sammenhengen. Heftet er i utgangspunktet ...
 • Dysleksi og tidlig innsats

  04.09.2017 | Artikkel

  ...vansker. Dette krever kunnskap om ordinær lese- og skriveutvikling. Ulike modeller skildrer vanlig leseutvikling og det som skjer når barn ikke lærer å lese som forventet. Les mer om fasene i vanlig leseutvikling ...
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  ...involverer to forskjellige prosesser og to sett av ferdigheter. Avkoding er evnen til å gjenkjenne skrevne ord, og kalles ofte for lesingens tekniske side. Lytteforståelse er den forståelsen barnet eller eleven ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!