Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 691 - 700 av 2103 treff.

 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  Målet er at personen skal kunne vise sitt reelle funksjonsnivå.   Noen ganger opplever man at selv om det er tilrettelagt for måten å svare på, er det likevel vanskelig å gjennomføre testen slik det står ...
 • OrCam MyEye

  24.09.2019 | Artikkel

  Dette gjør det lettere å bruke den i klasserommet uten å være forstyrrende for de andre elevene. Med tanke på den lille størrelsen vil eleven ikke være begrenset til ett klasserom for å ha tilgang til OCR ...
 • Balansekunst: Identitet og selvfølelse hos ungdom som har en synsnedsettelse

  02.02.2017 | Artikkel

  Undersøkelse om hvordan ungdom som har en synsnedsettelse, beskriver seg selv, og hvordan de konstruerer fortellingene om sine egne liv. Undersøkelsen omfatter intervjuer med ni ungdommer fra 15 til 20 ...
 • Preposisjoner

  08.06.2016 | Artikkel

  Her finner du oppgaver om preposisjoner delt inn etter språknivå.  Preposisjoner Preposisjoner sier noe om hvordan noe eller noen er plassert i forhold til noe annet. Begynner Av og på Den klønete apen ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  06.06.2017 | Artikkel

  Kunnskap om psykososial utvikling kan bedre tilbudet til barn med milde og moderate hørselstap. Artikler av Nina Jakhelln Laugen. Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Barn som er forsinket når det gjelder samspill og språklig utvikling bør ha kontakt med få voksne i barnehagen. Barn oppnår vanligvis samspill først med nære omsorgsgivere, som mor, far og nære familiemedlemmer ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og teknologi

  20.11.2018 | Artikkel

  ...supplerende kommunikasjon (ASK) kan ha nytte av teknologibaserte kommunikasjonshjelpemiddel. Dette gjelder personer i alle aldre, og med ulike kognitive og motoriske utgangspunkt. Teknologibaserte kommun ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  Video HLF Fra barnehagebarn til elev Nokre rettar gjeld særskilt for elevar som har nedsett høyrsel. Rettar for elevar med nettsett høyrsel når det gjeld valg av språk, gruppestorleik, psykososialt miljø ...
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  Følelser kan være flyktige. De kan være vanskelige å gjenkjenne og holde fast ved. Det gjelder i enda større grad for barn enn for voksne. Synet kan i noen grad være til hjelp for å forstå følelsene og ...
 • Life is Strange

  18.06.2018 | App

  ...får du være med å påvirke handlingene til hovedpersonen underveis. Tematikken inviterer til samtale om psykisk helse og kan være et fint utgangspunkt å bruke til samtale og diskusjon i klassen. Historien ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!