Til hovedinnhold
Viser 741–750 av 2249 treff.
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...som kan brukes i barnehage eller i løpet av høsten i første klasse for å sjekke om barn har kjennskap til grunnbegrepene for tallforståelse. Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii. Lågå Tállaálgadibme ...
 • Verktøykofferten

  25.08.2023 | Nettressurs

  ...ressurs der målet er at elevene skal utvikle god tekstkompetanse i norsk tegnspråk. Elevene skal lære om hvordan grammatiske elementer kan brukes i tekster, og selv kunne anvende disse i egen tekstskaping ...
 • Navigasjonsnivå

  12.12.2022 | Kapittel

  Med skjermleseren har du mulighet til å lese tekst avsnitt for avsnitt, ord for ord, tegn for tegn osv. I denne videoen viser vi hvordan du endrer navigasjonsnivå. Navigasjosnivå Fingerbevegelser Sveip ...
 • Tekstavstand

  09.02.2021 | Kapittel

  Du kan velg å øke avstanden mellom tegn, ord og linjer ved å sette på Tekstavstand. Tekstavstand bilde   SKJERMOPPTAK 32 Engasjerende leser i Word skrivebordsversjon   Ooppgaver ...
 • Spill som litteratur og tekstproduksjon

  14.09.2020 | Kapittel

  ...for å øke motivasjonen i arbeidet med tekstproduksjon.   Spill som litteratur    I LK20 brukes tekstbegrepet i vid forstand. Under kjerneelementer i engelsk står det beskrevet at tekster er muntlige og skriftlige ...
 • Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?

  11.11.2015 | Veileder

  ...forhold til teori og praksis, og hvilken målsetting vi har for arbeidet. Vi skriver litt om livskvalitet og om hva begrepene samspill og kommunikasjon innebærer i denne sammenhengen. Heftet er i utgangspunktet ...
 • Norsk tegnspråk - en grunnbok

  12.05.2020 | Bok/hefte

  ...lettest mulig, presenterer forfatteren et allment språkvitenskapelig begrepsapparat. Boken er skrevet for alle som ønsker kunnskap om norsk tegnspråk, for eksempel tegnspråkstudenter, tegnspråklærere, foreldre ...
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  ...barnet trenger hjelp til å forstå sammenhenger i omgivelsene, til å utvikle språket, forstå innhold i begreper og å forstå ulike aspekter ved muntlig og skriftlig kommunikasjon, forklarer den erfarne rådgiveren ...
 • Visuell følging

  04.09.2019 | Kapittel

  ...jobber sammen med eleven som bruker JAWS, kan det være vanskelig å vite hvor JAWS har fokus. Særlig gjelder dette på nettsider. Du kan slå på Uthev virtuell PC markør for å få en synlig markering på skjermen ...
 • Observasjon av sosiale forhold

  25.01.2018 | Kapittel

  ...annerledes enn før, både faglig og sosialt. Diskuter hvordan medelever best kan hjelpe. Eleven det gjelder må selv være delaktig i dette.