Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 2285 treff.
 • Nye ord, enkle setninger og korte tekster

  04.05.2023 | Kapittel

  Når eleven skal lære nye ord fra nøkkelvokabularet, er det viktig å fortsatt ha fokus på at eleven skal utforske og identifisere taktile forskjeller mellom ordene. Det er viktig å føre en nøye registering ...
 • Visuell og fysisk orden og oversikt

  22.08.2023 | Kapittel

  ...nedsatt syn og hørsel bruker mye tid og krefter på å skaffe seg oversikt og orientere seg. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Har barnet oversikt over hvor ting er vil det bli mer selvstendig, og ...
 • Hva sier forskningen om programmeringsroboter?

  24.05.2019 | Artikkel

 • Snakk om stamming med apper

  12.06.2020 | Artikkel

  Desensitivisering handler om å ufarliggjøre stamming slik at det er lettere for barnet å snakke om stammingen og akseptere den. Med en åpen holdning er det lettere å sette ordtanker og følelser som oppstår ...
 • Tematavler om krigen i Ukraina

  25.02.2022 | Artikkel

  ...har behov for å snakke om det som skjer i verden. Vi har laget to eksempler på tematavler som dere kan bruke som inspirasjon til å lage eget materiell, eller finne/legge til ord i kommunikasjonsmiddelet ...
 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  ...tilgjengelig forskning, på grunn av begrenset utvalgsstørrelse og manglende generaliserbarhet.  Les om forskning på VR og sosiale ferdigheter på forskersonen.no Sensoriske vansker og svimmelhet Forskning ...
 • Om flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  02.09.2022 | Artikkel

  ...selvfølge. I vårt daglige liv hører eller bruker de fleste av oss for eksempel engelsk på ulike måter, selv om vi kan beherske språket i ulik grad. 
 • Om kombinerte sansetap og døvblindhet

  03.01.2024 | Artikkel

 • Trinn 8 Setningsledd på mer enn tre ord

  30.05.2023 | Kapittel

  ...forskjellige forståelige ord, der minst to av dem danner en delvis setning (dvs. grammatisk del av en frase eller setning). Inkluderer vanligvis noen «småord», f.eks. en, de Ord staves fortsatt fonetisk ...
 • Ordforråd hos flerspråklige barn – Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer

  19.10.2016 | Bok/hefte

  ...andrespråk? Har flerspråklige barn samme ordforråd på begge språk?  Ordforrådet er sentralt for utvikling av språk og for lese- og skriveutvikling. Ikke minst gjelder dette for barn som vokser opp med flere ...