Til hovedinnhold
Viser 841–850 av 2239 treff.
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...norsk og foreldrenes morsmål. Andre hørselshemmede med innvandrerbakgrunn i barnehage og skole Selv om mange barn med hørselsvansker kan høre språklyder (dette omfatter også mange barn med cochleaimplantat) ...
 • Hvorfor følger han ikke med på det jeg sier?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...med tips om tilrettelegging og støtte i klasserommet Tydelig struktur og faste rutiner Visuell støtte som hjelp til fokus, hukommelse, forståelse, kategorisering og lagring av ord og begreper Arbeide med ...
 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  ...grenser mellom hva som regnes som akseptabel og uakseptabel atferd. Det varierer også fra miljø til miljø om oppførselen regnes for «rar» eller ikke. Atferden er et problem hvis den reduserer muligheten for læring ...
 • Skriveferdigheter og hørselstap

  13.06.2016 | Artikkel

  ...være utfordrende å lære å skrive når man har et hørselstap fordi det krever kjennskap til og kunnskap om talespråket.  Å kunne skrive er å kunne produsere en tekst med et budskap. Når talespråket påvirkes ...
 • En farlig klatretur

  10.10.2016 | Bok/hefte

  ...er tenkt brukt som selvstendig lesing for elever i 5. klasse og oppover. Teksten i boken har ordforklaringer med illustrasjoner. Døveskolenes Materialelaboratorium, Statped står for norsk tilpasning ...
 • Krig og konflikter - ofte brukte uttrykk

  30.03.2022 | Nettressurs

  Krig og konflikter er ofte tema i ulike medier, og mange ukjente ord og uttrykk blir brukt. I denne ressursen blir tolv norske uttrykk forklart på norsk tegnspråk og norsk tale. Statped ...
 • Motivere

  10.07.2017 | Kapittel

  Når vi vil vise barnet noe, er det ofte lurt å starte med å forberede eller motivere barnet med ord. For eksempel kan den voksne si  «Nå vil jeg vise deg en ny lek».
 • Trinn 10 Tre eller flere setninger, ikke relatert til hverandre

  30.05.2023 | Kapittel

  ...på eller under personens leseforståelsesesnivå Bruk av ordvegg Aktiviteter med å konstruere ord Prøv ut ordbank eller programvare for ord-prediksjon.
 • Trinn 14 Tre eller flere sammenhengende avsnitt med minst tre sammenhengende setninger i hver

  06.06.2023 | Kapittel

  ...eller under personens leseforståelsesesnivå Bruk av ordvegg Aktiviteter med å konstruere/lage ord Prøv ut ordbank eller programvare for ord-prediksjon.
 • Hvordan gjør vi det i hverdagen?

  07.09.2022 | Kapittel

  ...mestring og samhandling og samtidig et ønske om å få til mer? Slik gjør vi det med alle barn, forskjellen er at for barn med blindhet må vi vise med hendene og sette ord på alt. Det viktigste er at barnet er ...