Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 81 - 90 av 2098 treff.

 • Finn læringsressurser om ASK

  24.06.2016 | Læringsressurser

 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

 • Om tidleg innsats

  16.11.2017 | Artikkel

  Tidleg innsats handlar om å gi hjelp så tidleg som mogleg i livet til eit menneske, anten vanskane oppstår i førskulealder eller seinare i livet. Tidleg innsats er svært viktig. Med tidleg innsats kan ...
 • Om tilrettelagte skolelydbøker

  20.02.2018 | Artikkel

  ...bokens tekstinnhold er mulig å lese på skjerm. Dette omfatter brødtekst, oppgaver, bildetekster, ordforklaringer mm. Teksten er synkronisert med innlest lyd på avsnittsnivå. Det innebærer at ett og ett avsnitt ...
 • Søknad om tjenester

  25.06.2016 | Seksjon

  Fire instanser kan søke om tjenester fra Statped. 
 • Podkast om aktuell spesialpedagogikk

  19.06.2019 | Tema

 • Søk om deltidsopplæring

  06.11.2020

 • Serie om døvblindhet

  09.03.2021 | Bok/hefte

 • Tjue spørsmål om språkferdigheter

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...ytterligere språkutredning. Screening med 20 spørsmål gir barnehage og skole en stor grad av trygghet om at de barn og elever som ikke har påfallende problemer i følge skjemaet, heller ikke har språkvansker ...
 • Fakta om ervervet hjerneskade

  23.01.2018 | Kapittel

  ...ofte tilbringe tid på rehabiliteringsavdelinger. Alvorlighetsgraden ved hendelsen sier ikke alltid noe om hvordan det kommer til å gå med barnet. Skolen er en svært viktig rehabiliteringsarena for eleven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!