Til hovedinnhold
Viser 901–910 av 2239 treff.
 • Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

  21.02.2019 | Bok/hefte

  Å være født blind eller sterkt synshemmet, innebærer store utfordringer for barnet når det gjelder samspillet med andre barn. Det blinde barnet har ikke mulighet til å delta i lek med andre barn uten ...
 • Nytt miljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...ivaretatt? Hvilken kompetanse har barnehagepersonalet når det gjelder kombinert syns- og hørselsnedsettelse? Før barnehagestart bør det kartlegges om barnet har behov for: tilrettelagt lydmiljø fysisk tilrettelegging ...
 • Tilrettelegging for kommunikasjon

  22.08.2023 | Kapittel

  ...med å snakke til du har barnets oppmerksomhet og er nær barnet. Dette gjelder både tale- og tegnspråklig kommunikasjon snakke en om gangen visualisere innholdet i det du sier ved bruk av mimikk, tydelig ...
 • Alternative måter å kommunisere på

  14.09.2020 | Kapittel

  ...som ikke kan kommunisere med tale, kan i mange tilfeller kommunisere på andre måter i spill. Dette gjelder blant annet elever med nedsatt hørsel eller ASK-brukere.   I spill kan kommunikasjonen foregå skriftlig ...
 • Elevmedvirkning

  22.10.2019 | Kapittel

  ...for en elev, er det viktig at eleven selv er delaktig i utvelgelsen. Dette kan for eksempel gjelde i spørsmålet om hvilken tidtaking- eller kalenderapp som er best egnet for eleven. Når du skal velge aktuelle ...
 • PCS-symbolaálgu

  23.10.2023 | App

  ...høsten 2024. Følg med på Statped sine nettsider! Skjermbilde av ordlisten “Mine klær” Skjermbilde av tematavle tilknyttet påkledning. Se video om PCS-symbolstart/PCS-symbolaálgu på Youtube. Filmen er på norsk) ...
 • Når ørene virker, men hjernen ikke forstår

  18.06.2019 | Bok/hefte

  Informasjonsmateriale om barn med lyttevansker, til deres nærpersoner og fagpersonell rundt. Dette informasjonsmaterialet ble laget som en del av prosjektet "Når barn hører, men ikke lytter", i perioden ...
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...informasjon i overgangen mellom barnehage og skole. Barnehagen og foreldre er i besittelse av mye informasjon om hvilken tilrettelegging som fungerer og hvilke andre barn, barnet har gode relasjoner til.  Noen barn ...
 • Faglig inkludert?

  14.01.2019 | Bok/hefte

  Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse.  Boken diskuterer begrepet inkludering ut fra et faglig perspektiv, basert på empiri fra prosjektet «Faglig inkludering». Gjennom prosjektet ble det gjennomført ...
 • Spør oss

  01.03.2019 | Tema

  «Spør oss» er Statpeds veiledningstjeneste for ansatte i opplæringssektoren. Vi drøfter og veileder om spesialpedagogiske utfordringer med et helhetlig og flerfaglig blikk. PP-tjenesten er «Spør oss» sin ...