Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 911 - 920 av 2127 treff.

 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...et al. 1989): Sein igangsettingstid: Pas. forstår ikke de første ordene, men forstår resten. Lydoppbygging: Pas. forstår de første ordene men forstår ikke når budskapet blir lengre og mer komplekst. In ...
 • Arbeidsoppgåve 1: Grunnleggande samspel

  07.12.2021 | Kapittel

  Anne-Merete legg til rette for at dei skal dele opplevinga, samstundes som ho ikkje på førehand kan vite om dette er noko Brage vil like. Grunnlaggande samspel arb oppg 1 1 Sjå klippet fleire gongar og stopp ...
 • Haptisk kommunikasjon

  17.03.2017 | Kapittel

  Berøringssansen omfatter alt vi oppfatter gjennom reseptorer i huden. Et annet ord for berøringssansen er den taktil-haptiske sansen. Haptisk kommunikasjon er signaler som blir gitt til en person ved berøring ...
 • Mine tegn: Babyboka

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...foreldre bruker håndtegn i kommunikasjon med babyen, får barnet en bedre språkforståelse og et bedre ordforråd, viser forskning. For barn med forsinket språkutvikling kan tegn være et nyttig redskap for å forstå ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  ...bidra på arenaer som er nye for etaten, som den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen (DEKOM) og den regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOM). – Nye arenaer ...
 • Taleapraksi

  16.05.2022 | Artikkel

  ...taleapraksi og logopediske tiltak. For en teoretisk gjennomgang av taleapraksi kan du lese denne teksten om taleapraksi skrevet av oversetterne av Diagnostisk verktøy for taleapraksi, publisert i Tidsskrift ...
 • Voice Dream Reader

  09.01.2020 | App

  ...større avstand mellom tegnene kan gjøre det enklere å tyde tegn og ord. For lettere å kunne følge med på opplesningen kan ord for ord markeres etter hvor talesyntesen er i teksten. Du kan velge å innskrenket ...
 • Kontinuerlig leseopplæring

  20.06.2016 | Artikkel

  ...forbindelse mellom bokstaver og språklyder og munnavlesing. Eller det kan være aktuelt å øve på å lese «små ord».  Eleven leser høyt en tekst som han leste for første gang dagen før, og har øvd på sammen med læreren ...
 • Overganger mellom aktiviteter

  28.08.2014

  ...som skal avsluttes, og går over i en aktivitet som skal startes opp. Overganger Overgangene handler om å «lande» eller avslutte en aktivitet og komme i gang med en annen aktivitet. Disse situasjonene kan ...
 • Musikk og mobilitet

  10.02.2020 | Artikkel

  ...og unge med synshemming? Det drøftes i denne artikkelen. Mobilitet betyr bevegelse. Når vi bruker ordet i forbindelse med en person som har nedsatt syn, mener vi evnen til å orientere seg og ta seg frem ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!