Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1101 - 1110 av 1947 treff.

 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  ...vil eg høyre om teaterstykket du såg i dag, så kan du fortelje meg om kva du og Per gjorde på leikeplassen….»..  Førskulealder Det  er vanskeleg å stille diagnosen løpsk tale før barnet er om lag 8 år.  Det ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  Eleven skal lære å ta kontroll og bli sjef over stamminga si. Han skal lære å seie det han ønskjer om det kjem stamming eller ikkje. Indirekte tiltak Indirekte tiltak er å gi råd til og rettleie skole ...
 • Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  01.02.2022 | Bok/hefte

  Dette heftet handler om å lage og aktivt bruke en plan for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).  Sammen med heftet finner du også en eksempelmal du kan laste ned. Malen har felter ...
 • Innledning

  10.11.2021 | Kapittel

  Voksne som møter barn via tolk bør ha kunnskap om tolking generelt, og tolking og barn spesielt. Denne temasiden handler i hovedsak om tolking til og fra norsk og norsk tegnspråk. Men ressursen kan også ...
 • Kartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...viktig å undersøke om sansevarhet er forklaringen. Det er viktig at dette tas hensyn til, og at det tilrettelegges så godt det lar seg gjøre med tanke på disse vanskene. Snakk med barnet om hva som er vanskelig ...
 • Venner for livet

  07.02.2017 | Nettressurs

  Boken «Venner for livet. Fortellinger og fakta om døveskolen i Norge frem til 1960» - nå også på norsk tegnspråk og norsk tale. Fortellingene er delvis dramatisert og gir et godt innblikk i livet på døveskolene ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  ...ungdommen er basert på Skåbers samtaler med ungdom, og de berører temaer som forelskelse, sorg, drømmer om fremtiden, identitet, lykke og kaos. Boken har blitt godt mottatt av ungdommer. Mange finner noe gjenkjennbart ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  Kunnskap blant personalet i barnehagene om visuell tilrettelegging og kommunikasjon er viktig og nødvendig for å skape et inkluderende læringsmiljø. Studien til Ann-Elise Kristoffersen viser at det er ...
 • Ordforrådet

  16.06.2016 | Nettressurs

  ...svaret. «Ordforrådet» er nyskapende på flere måter. For det første er en stor del av opplysningene om egenskaper ved ordene ikke tidligere kartlagt for norsk. For det andre er det uvanlig å finne et så ...
 • Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

  02.02.2017 | Artikkel

  Artikkel om tidlig innsats ved kronisk, progredierende synstap hos barn og unge som har arvelig netthinnedegenerasjon. Tidlig innsats er ikke nødvendigvis massive tiltak, men foreldre og barn/unge trenger ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!