Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1331 - 1340 av 1947 treff.

 • Rådgivning på systemnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...tjenesten og hvem er involvert Veiledningen gis i de enkelte kommuner/ fylkeskommuner som informasjon om funksjonshemningen, forelesninger, drøftinger rundt case o.l. Sentrale samarbeidspartnere er oppvekstansvarlige ...
 • Dysleksi og andre vansker

  08.06.2016 | Artikkel

  ...utfordringer knyttet til språkforståelse minne talespråk kommunikasjon ordforråd oppmerksomhet Les mer om spesifikke språkvansker Andre samtidige vansker Barn med dysleksi har en hyppigere forekomst av matematikkvansker ...
 • Synshemning og sosial kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  ...situasjoner. Få beskrevet situasjoner som fanger oppmerksomheten til de som ser (synstolking). Orientere seg om moter, trender, klær og utseende. Dagliglivets aktiviteter Opplæring i aktiviteter i dagliglivet (ADL) kan ...
 • Samtale

  29.10.2021 | Kapittel

  ...samtalepartneren som tillegger det vi sier mening. Samtaler blir med det sosiale handlinger, der vi forhandler om mening. Vi samarbeider for å komme frem til felles forståelse. Samtalens maskineri Turtaking er en ...
 • Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

  29.03.2016 | Bok/hefte

  ...må på do. Like etter sier barnet: Må du på do? Jeg må på do! Om avhandlingen Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet spesialpedagogikk om barn og unge med medfødt blindhet og varierende grad av tilleggsvansker ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  ...barnet mottar, kan kunnskapen om og erfaringen med norsk være mangelfull. Det er et nitid arbeid for barnet og pedagogen å arbeide med å utvide ordforråd og utvikle kunnskap om norsk grammatikk og syntaks ...
 • Spesialundervisning for voksne

  13.06.2022 | Kapittel

  ...av «Forskrift om kvalitet i helse og omsorgstjenester». Der slås det fast at grunnleggende behov skal imøtekommes, f.eks. muligheter for selvstendighet og styring av eget liv og tilbud om varierte og tilpassede ...
 • God ASK

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK).  Video God ASK Logg inn Læringsressursen God ASK handlar om korleis du som er vaksen, kan bli ein betre kommunikasjonspartnar for barn som treng ASK. Dette kan ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  En film om arbeid med matematikk i barnehagen. Former, mønstre, flater og tall – matematikk finnes rundt oss overalt – også i barnehagen. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter kan barnehagen ...
 • Venner for livet

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...med ny bestillingsløsning for barnehager og skoler medio januar. (nettbutikk@statped.no) -barnebok om livet på døveskole Fortellinger, fakta, bilder og illustrasjoner fra livet på internatskolene for døve ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!