Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1501 - 1510 av 1947 treff.

 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...med informasjon om hvilket element, status for og innhold i elementet. Mengden informasjon som vises for et element, styres av innstillingen Punkthjelp på en skala fra Minimalt til Mye. Om du for eksempel ...
 • Gjenkjenning og identifisering av følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...finne ut hvilken følelse det er i, eller hvilken følelse det har mest lyst til å snakke om. Du kan spørre barnet om det kan kjenne igjen hvor i kroppen en spesiell følelse sitter. Hvor kjenner du mest at ...
 • Lære punktskrift

  19.06.2016 | Artikkel

  ...må registrere antall punkter og forstå hvordan punktene er plassert i forhold til hverandre. Les mer om punktskriftsystemet. Å avkode bokstavene krever god finmotorikk og god evne til å skille tegnene fra ...
 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  ...i situasjoner som omhandler dem, og det å hente ut barnets/elevens stemme er lovpålagt. De fleste elever er avhengige av en trygg og god relasjon til den voksne for å kunne fortelle om hvordan de har det ...
 • Leseutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  ...komme på rett spor igjen. De fire nederste trinnene i modellen handler om avkodingsferdighet, mens de to øverste trinnene handler om leseforståelse. Å avkode og å forstå er likevel parallelle prosesser som ...
 • Veien tilbake – Å få CI i voksen alder

  23.02.2016 | DVD

  ...i voksen alder, men gjennom cochleaimplantatet får de en mulighet til å høre igjen. De har et ønske om «å ta livet tilbake» og deres mål er å bli inkludert i egen familie og fungere best mulig i hverdagen ...
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  ...erfaring med kompetanseutvikling i nettverk bestående av flere kommuner. Styrking av lokal kompetanse om matematikkvansker Regjeringen har med Meld. St. 6 lagt føringer for et kompetanseløft på det spesialpedagogiske ...
 • 10 tips for deg som jobber med barn med CVI

  16.04.2021 | Artikkel

  Forstå barnet Bli kjent med barnet Se hele barnet, ikke kun hvordan det bruker synet sitt Få informasjon om barnet fra foreldrene og andre nærpersoner Observer barnet i ulike situasjoner Snakk med andre fagpersoner ...
 • Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

  16.06.2016 | Artikkel

  ...må måles i aktuelle rom og eventuelt utbedres. Lær mer om fysisk tilrettelegging Teknisk tilrettelegging Den tekniske tilretteleggingen handler om forsterkningsutstyr. Disse gir i hovedsak bedre lyd i rommet ...
 • Tiltak i skole

  10.02.2020 | Kapittel

  ...vurdering (i samråd med foreldre). Sakkyndig vurdering er en utredning og tilråding som skal si noe om innhold, omfang og organisering (Opplæringsloven§ 5-3). E Skolen ved rektor skriver enkeltvedtak som ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!