Til hovedinnhold
Viser 1681–1690 av 2048 treff.
 • Formidling

  17.08.2023 | Kapittel

  ...instruksjon under støyende forhold. verbal instruksjon Dersom verbal instruksjon ikke gir god nok forståelse om hvordan en utøvelse utføres, kan lærer bane bevegelsen for eleven. Nedenfor kan du se et eksempel på ...
 • Tiltak for å redusere bakgrunnsstøy

  23.08.2023 | Kapittel

  ...mye støy polstre bunnen av lekekasser eller benytt lekekasser av materiale som demper støy Les mer om hørselshjelpemidler.
 • Overgang til skole

  23.08.2023 | Kapittel

  ...hvordan kompetansen fra barnehagen skal overføres til skolen, og hvordan dette skal ordnes. Les mer om kombinerte sansetap og døvblindhet ...
 • Turdager

  11.08.2023 | Kapittel

  ...kjent i omgivelsene i forkant.  Eleven kan ha mange fine opplevelser med å være ute i naturen selv om man ikke ser omgivelsene. Eleven kan høre fuglesang og sildringen fra bekkene og kjenne lukten fra ...
 • Fase 2. Intensiv opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  For å få best mulig informasjon og sikre elevens medvirkning er det nødvendig å snakke med eleven om utfordringer og muligheter i faget. Respons på opplæringen skal dokumenteres Opplæringslova § 5.4 (Lovdata ...
 • Psykiske lidelser

  07.02.2023 | Kapittel

  ...gitt. Ved psykiske lidelser bør det pedagogiske tilbudet tilpasses personens fungering.  Temahefter om utviklingshemming og psykisk helse på NAKU.no ...
 • Språk og kommunikasjon

  30.01.2018 | Kapittel

  ...vise symboler eller konkreter sammen med det du formidler verbalt.  Veiled de andre barna i barnehagen om hvordan de best kan kommunisere med barnet. La gjerne andre barn få bruke symboler til barnet, for ...
 • Å skrive

  03.09.2018 | Kapittel

  ...tekstbehandling i Veileder for opplæring i punktskrift m.m.: https://www.statped.no/laringsressurser/syn/veileder-om-opplaring-i-punktskrift-mobilitet-og-bruk-av-tekniske-hjelpemidler/. En elev som bruker punktskrift ...
 • Øyepeking

  10.09.2019 | Kapittel

  ...bruke og gi opplæring i øyepeketavler og øyepekebøker. Øyepeking Dette er den første av flere filmer om øyepeking. I denne videoen vil du få innblikk i hva øyepeking er og hvem det kan passe for. film 1 ...
 • Ventilasjonsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  Lydklasser for ulike bygningstyper», kapittel 8.5 (kjøpes hos standard.no). Tiltak Har man mistanke om at noe er galt, er det viktig å få målt støyen fra ventilasjonsanlegget – ikke minst støy som ligger ...