Til hovedinnhold
Viser 1861–1870 av 1982 treff.
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  Informasjon til omgivelsene kan bidra til at de rundt: blir trygge på hvordan de skal tilby hjelp, og om det er nødvendig forstår hvordan de best ledsager synshemmede til bestemte aktiviteter eller steder ...
 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  En dokumentarfilm om ei jente med multifunksjons-hemming og hennes muligheter i en inkluderende skole.  2010. Amalie er ei jente født med store funksjonsnedsettelser. Hun har, sammen med sine medelever ...
 • Tinnitus og øresus

  06.09.2016 | Artikkel

  ...piping i øret. Denne støyen kan være ubehagelig og føre til tretthet og konsentrasjonsvansker. Selv om hørselen synes å være normal, kan tinnitus forekomme hos barn. Tinnitus (øresus ) kan være midlertidig ...
 • Lese- og skriveopplæring for elever med hørselstap

  17.08.2016 | Bok/hefte

  ...for lese-og skriveopplæringen for elever med hørselstap. Den må ses i sammenheng med andre fagbøker om lese- og skriveopplæring. Boken skal være et rådgivende hjelpemiddel når læreren i hverdagen lurer ...
 • Korona – tegn i norsk tegnspråk

  23.03.2020 | Video

  Lær aktuelle tegn i norsk tegnspråk for å snakke om korona (Covid-19). Korona Venstre hånd som A-hånd, håndflaten inn, fingrene mot venstre. Høyre hånd som A-hånd med håndflaten ut legges mot venstre hånd ...
 • PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

  24.06.2019 | Bok/hefte

  «PPTs systemrettede arbeid i barnehagen» handler om barnet som en del av en sosial kontekst. En av oppgavene til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er å bistå barnehagen med kompetanse- og organisasjonsutvikling ...
 • Språkløyper

  20.01.2017 | Nettressurs

  Språkløyper er en nettbasert læringsressurs om språk, lesing og skriving som kan brukes til kompetanseheving i barnehager og skoler.  Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 ...
 • Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist

  09.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...består av to skjemaer: Pediatrisk smerteprofil Non-communicating Children’s Pain Checklist (NCCPC-R) Om bruk Begge verktøyene kan kopieres til fritt klinisk bruk eller i forbindelse med forskningsprosjekter ...
 • Literate screeningtest

  29.08.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...representativt utvalg av elever i videregående skole (16-20 år) og voksne (> 24 år), til sammen 300 personer. Om testen Testen består av 6 deltester og tar 30 minutter å gjennomføre. Screeningstesten er en fullt ...
 • Dysleksi og muntlige ferdigheter

  23.10.2017 | Artikkel

  ...misforstått av andre. Det er viktig å være veldig oppmerksom på at disse barna kan ha språkvansker. Les mer om spesifikke språkvansker grunnleggende ferdigheter (udir.no) ...