Til hovedinnhold
Viser 1871–1880 av 2048 treff.
 • Lese auditivt

  03.09.2018 | Kapittel

  ...opplever auditiv lesing som en god måte å lese på, mens andre har vanskeligere for å konsentrere seg om det som blir lest opp. Dette er det viktig å ta hensyn til: For å få godt utbytte av auditiv lesing ...
 • Rollelek

  30.01.2018 | Kapittel

  ...gjennomskue, og som barna trenger hjelp til å forstå er spontan og uforutsigbar  Rammeplan for barnehagen Om barnet har særinteresser, kan lek som bygger på disse interessene, øke sjansen for at barnet blir motivert ...
 • Skrivestøtte

  11.01.2021 | Kapittel

  ...passer best. For noen er det å skrive for krevende. Da kan diktering være et godt verktøy. Les mer om diktering her Skrivestrategier Udir definerer skrivestrategier som en prosedyre og teknikk som den ...
 • Tips til aktiviteter med bestemt håndformhånd

  06.03.2023 | Kapittel

  ...bilde Mitt skip er lastet med Lek «Mitt skip er lastet med» med en bestemt håndform. Man blir enig om en håndform, for eksempel B-hånd. Deretter sier en av deltakerne: "MITT SKIP Er-der ..." og velger ...
 • Utforsk erstatter

  07.03.2023 | Kapittel

  ...egen tekstskaping:  Elevene kan få i oppgave å gjennomgå en tegnspråktekst de selv har skapt, med mål om å finne steder hvor de kunne brukt erstattere. Så kan de endre teksten og spille den inn på nytt.
 • Utforsk konstruert handling

  07.03.2023 | Kapittel

  ...eller fortellinger, og identifisere hvor fortelleren bruker konstruert handling. Snakk med elevene om hva bruken av konstruert handling gjør med teksten og hvordan man opplever den. Eksempel på tekster: ...
 • Tilrettelegge for godt lydmiljø

  23.08.2023 | Kapittel

  Det er særlig to forhold som påvirker lytteforholdene: etterklangstid støy Etterklangstiden sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd blir borte i rommet. Støy oppleves annerledes ved hørselstap enn ved ...
 • Vurdering og tilrettelegging av omgivelsene i en mobilitetsrute

  09.08.2023 | Kapittel

  ...kontraster. Selv små endringer i kontrastforskjeller kan gjøre orientering vanskeligere, for eksempel om regnet gjør den visuelle ledelinjen mindre synlig. Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller konkrete krav ...
 • Dysleksi og andre vansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...utfordringer knyttet til språkforståelse minne talespråk kommunikasjon ordforråd oppmerksomhet Les mer om språkforstyrrelser (DLD)  Andre samtidige vansker Barn med dysleksi har en hyppigere forekomst av matematikkvansker ...
 • Metode for en helhetlig skriftspråkopplæring

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tidlige undersøkende, utprøvende og lekende fasen og i den mer formelle opplæringsfasen, handler det om å gi barna, elevene eller de voksne erfaringer med skrift og lesing på ulike måter. Etter hvert skal ...