Til hovedinnhold
Viser 1871–1880 av 1950 treff.
 • Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder

  29.11.2018 | Artikkel

  ...diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye om barn med milde og moderate tap, som de med større tap. I denne studien ble 35 4-5-åringer med høreapparater ...
 • Tabeller

  03.09.2018 | Kapittel

  ...og forstørringsprogram, bør rad- og kolonneoverskrifter være definert. Leseren må også ha kunnskap om kommandoer i skjermleseren for å få oversikt og navigere i tabellen. Også elever med svaksynthet kan ...
 • ILO og EILO

  15.02.2022 | Kapittel

  ...avklart dette hos en øre,- nese,- halsspesialist og ved en CLE-test.  Et mindretall vil kunne få tilbud om et kirurgisk inngrep etter en slik undersøkelse. En del rapporterer at værforhold, tette rom, lukt ...
 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  Norge er medfødte, men synsvansker blir ikke alltid oppdaget ved rutineundersøkelser.  For å finne ut om barnet har synsvansker, kan du begynne med å observere det i dagligdagse situasjoner. Følg med på både ...
 • ABC med punktskrift – leseopplegg i punktskrift for begynnere

  10.11.2016 | Bok/hefte

  ...bokstavinnlæringen dersom dette virker hensiktsmessig. Vurder i så fall elevens leseutvikling og spør gjerne Statped om råd. ABC med punktskrift er primært laget for elever på 1. og 2. trinn, men elever på andre klassetrinn ...
 • Rørmetoden

  28.06.2022 | Kapittel

  Avspent kropp er viktig – finn støtte for armene, senk skuldrene. Det må vurderes i hvert tilfelle om det er behov for avspenningsøvelser før man begynner rør-treningen. Sett røret ned i flaska og stikk ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...til ulike vansker og diagnoser. Litteratur om sosial fungering kan ofte være knyttet opp mot bestemte diagnoser. Slik litteratur kan være nyttig å lese, selv om metodene skal brukes i forbindelse med en ...
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...og barna/elevene og dem imellom, har lagt fundamentet for vekst og trivsel. Relasjonsbygging handler om å se barna/elevene, vekke positive følelser og ressurser, skape trygghet og tillit, og å reparere relasjoner ...
 • P

  01.12.2011

  ...øyelokk. Positivt skotom, synsfeltutfall som gir en merkbar skyggefornemmelse. Presbyopia, tap av akkomodasjonsevnen på grunn av alder. Primær skjelevinkel, skjelevinkelen når man fikserer med det ikke skjelende ...
 • Født for tidlig

  27.01.2016 | DVD

  ...får vi innblikk i livet på innsiden og hva det vil si å leve med et prematurfødt barn. Hvert år fødes om lag 180 ekstremt premature barn i Norge (født før 28. svangerskapsuke). Det settes inn store ressurser ...