Til hovedinnhold
Viser 211–220 av 2048 treff.
 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  Grunnleggende innføring i grammatiske begreper og analysemetoder på ord- og setningsplan, og hvordan begreper hjelper oss til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos personer med språkvansker ...
 • Mine sirkler – Brukerveiledning

  06.06.2016

  ...andre betegnelser. Navnene kan redigeres på telefonen når «Mine sirkler» er i redigerings-modus. Les om hvordan en redigerer og importerer tekst i feltet under «teknisk gjennomføring». Hovedpoenget er at ...
 • Orientering og selvstendig forflytning

  09.08.2023 | Kapittel

  ...når man er i bevegelse kunnskap om gjenstanders innbyrdes forhold (objekt-objekt-relasjon) kunnskap om egen posisjon i omgivelsene (subjekt-objekt-relasjon) Begreper om rom og retning For å danne seg en ...
 • Samisk forståelse av funksjonsnedsettelser

  29.11.2017 | Artikkel

  ...språk og levesett.  Hjelpeapparatet kan ha mangelfull kunnskap om og forståelse for hvordan samer tradisjonelt forstår og kommuniserer om sykdom, funksjonsnedsettelse og behandling kommuniserer er opptatt ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...blant hørselshemmede barn, med og uten CI, både i talespråklige og i tegnspråklige miljøer, når det gjelder utvikling av talespråk. Det viser hvor lite homogen gruppen er, og hvor komplisert prosessen er.
 • Språk, lesing og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...ny kunnskap til. Noen elever har utfordringer når det gjelder ord og begreper. De kan ha en språkforstyrrelse. De strever med innholdet i enkle begrep som foran og bak eller forstår ikke betydningen av ord ...
 • Inkluderingsverktøy tas i bruk i flere kommuner

  05.12.2023 | Artikkel

  ...utviklet, forklarer de to rådgiverne. Det kunne gi et godt grunnlag for å få felles forståelse av begreper. Det viste seg også å være nyttig for å kartlegge hva som fremmer og hva som hemmer inkludering ...
 • Engelsk muntlig for hørselshemmede elever

  20.06.2016 | Artikkel

  ...tegnspråk (BSL), [lenke til artikkel om BSL i engelskopplæring for hørselshemmede] eller amerikansk tegnspråk (ASL), skriftspråk eller en kombinasjon. Kunnskap om engelske språklyder Hørselshemmede elever ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  Med 3DL kan du visualisere kompliserte faglige temaer. Dette kan bidra til dybdelæring og begrepsforståelse. Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek ...
 • 7 ting du kan gjøre i klasserommet for elever med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging for å kunne tilegne seg kunnskap og begreper, og for å klare seg på skolen. Alle barn vil ha nytte av å arbeide med språklige aktiviteter og begrepslæring i klasserommet. 7 ting du som lærer kan gjøre ...