Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 2048 treff.
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...år. Når det gjelder identifisering av fireåringer i risiko for språkvansker med bruk av screeningverktøyet SPRÅK4, så presenteres det emiririsk støtte for tilfredsstillende begrepsvaliditet knyttet til ...
 • Universell utforming av dokumenter

  01.10.2020 | Artikkel

  ...av det du må huske på når du skriver. Språk Bruk et enkelt, tydelig og konsist språk uten interne begreper og forkortelser. 10 tips som gjør tekstene dine lettere å forstå. Språk og stavekontroll Du må angi ...
 • Språk

  21.09.2023 | Kapittel

  ...dele dette med. Tilgang til en erfarings- og opplevelsesverden kan gi grunnlag for å utvikle begreper om omverdenen. Når det syns- og hørselshemmede barnet er i småbarnsalderen, er det ikke alltid lett å gi ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...skriftspråklige ferdigheter og erfaringer at elevene stiller svært ulikt ved skolestart. Også når det gjelder generelle språkferdigheter, er det store individuelle forskjeller. Dette har også betydning for leseutviklingen ...
 • Analog programmering (uten datamaskin)

  19.08.2021 | Kapittel

  Hvordan virker det? Ofte kan det være en fordel om elevenes første møte med programmering er helt uten datamaskiner og roboter. Da kan du jobbe med de grunnleggende prinsippene for hvordan kommunikasjon ...
 • Å tolke taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  ...forberede eleven på hva illustrasjonen forestiller spørre om eleven har tidligere erfaringer med det som er avbildet knytte illustrasjonen til begreper om innhold, form og liknende som allerede er kjent for ...
 • Kroppsøving

  21.08.2023 | Artikkel

  Når eleven har en synsnedsettelse, må undervisningen i kroppsøving tilrettelegges. Dette gjelder både for elever med blindhet og elever med svaksynthet. stasjonsarbeid ...
 • Synstolking

  21.06.2023 | Kapittel

  ...som gjør at eleven også kan delta i det humoristiske. Synstolking i skolehverdagen handler i hovedsak om å være oppmerksom på når eleven har behov for supplerende informasjon å bruke et beskrivende og presist ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...benevnes gjerne kontrastiv undervisning. Kontrastiv undervisning baserer seg på å bruke elevens kunnskap om et av sine språk for å belyse og videreutvikle også det andre språket. I kontrastiv undervisning sammenlignes ...
 • Pedagogisk bruk og tilrettelegging med VR

  06.11.2019 | Artikkel

  ...video, lyd, bilder, tekst og 3D-modeller. Den visuelle støtten kan gjøre abstrakte og symbolske begreper mer konkrete. Mange elever synes det er gøy og spennende å bruke VR. Å bruke VR i klasserommet kan ...